Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. september 2014

23. september 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. septembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 213,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. september 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 20 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 366,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,5 miljardi euro võrra 970,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,9 miljardi euro võrra 86 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12,9 miljardi euro võrra 449,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. septembril 2014 möödus 110,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 105,7 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 6 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 23,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 194,5 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 19. septembril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 148,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,2 miljardi ja 13,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,8 miljardi euro võrra 162,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 434 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 247 268 −2 797
2.1 Nõuded RVFle 81 136 −222
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 132 −2 575
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 857 1 168
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 871 −1 268
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 871 −1 268
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 472 263 −10 868
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 105 689 −5 013
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 366 304 −5 975
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 270 120
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 325 −209
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 561 395 −227
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 194 537 −600
7.2 Muud väärtpaberid 366 858 373
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 236 031 −1 448
Varad kokku 1 988 153 −15 649
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 970 382 −1 543
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 185 527 −14 769
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 162 433 −16 752
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 077 1 988
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 945 165
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 115 820 4 381
5.1 Valitsussektor 85 993 5 946
5.2 Muud kohustused 29 827 −1 565
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 860 239
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 003 119
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 153 −1 444
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 153 −1 444
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 213 365 −2 798
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 1 988 153 −15 649
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid