Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. svibnja 2014.

3. lipnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 30. svibnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 67 milijuna EUR zato što je jedna središnja banka Eurosustava izdala prigodni zlatni novac.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 210,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,5 milijarda EUR na 358,5 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 6,7 milijarda EUR na 953,8 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 1,4 milijarde EUR na 119,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 58,2 milijarde EUR na 537 milijarda EUR. U srijedu, 28. svibnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 132 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 174 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 137,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 102,9 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 6,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 10,9 milijarda EUR, dok je 7 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,1 milijardu EUR, dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 39,9 milijarda EUR (u odnosu na 23,8 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 1,4 milijarde EUR na 215,3 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 30. svibnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 164,5 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 36,5 milijarda EUR odnosno 14,3 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 40,8 milijarda EUR na 209,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 477 −67
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 245 902 598
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 319 1
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 164 583 597
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 788 −669
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 592 −726
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 592 −726
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 679 749 39 710
5.1 Glavne operacije refinanciranja 174 002 42 095
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 505 682 −2 325
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 64 −61
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 57 409 −3 752
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 573 745 −2 898
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 215 260 −1 409
7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 485 −1 488
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 267 −6
9 Ostala imovina 243 166 1 177
Ukupno imovina 2 197 095 33 368
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 953 817 6 662
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 352 187 22 395
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 209 392 40 846
2.2 Novčani depoziti 39 910 16 136
2.3 Oročeni depoziti 102 878 −34 587
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 7 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 1 687 −1 106
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 163 008 5 313
5.1 Opća država 119 757 −1 391
5.2 Ostale obveze 43 251 6 705
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 76 456 −599
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 005 −227
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 342 −446
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 342 −446
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 209 205 1 365
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 644 9
Ukupno obveze 2 197 095 33 368
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije