Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.5.2014

3.6.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.5.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 67 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin laskettua liikkeeseen kultaisia juhlarahoja.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 210,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,5 miljardilla eurolla 358,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,7 miljardilla eurolla 953,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,4 miljardilla eurolla 119,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 58,2 miljardilla eurolla 537 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.5.2014 erääntyi 132 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 174 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 137,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 102,9 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 6,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 10,9 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 7 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa eli käytännöllisesti katsottuna ennallaan, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 39,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 23,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 1,4 miljardilla eurolla 215,3 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 30.5.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 164,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 36,5 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 40,8 miljardilla eurolla 209,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 477 −67
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 902 598
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 319 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 164 583 597
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 788 −669
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 592 −726
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 592 −726
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 679 749 39 710
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 174 002 42 095
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 505 682 −2 325
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 64 −61
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 57 409 −3 752
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 573 745 −2 898
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 215 260 −1 409
7.2 Muut arvopaperit 358 485 −1 488
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 267 −6
9 Muut saamiset 243 166 1 177
Vastaavaa yhteensä 2 197 095 33 368
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 953 817 6 662
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 352 187 22 395
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 209 392 40 846
2.2 Talletusmahdollisuus 39 910 16 136
2.3 Määräaikaistalletukset 102 878 −34 587
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 687 −1 106
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 163 008 5 313
5.1 Julkisyhteisöt 119 757 −1 391
5.2 Muut 43 251 6 705
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 456 −599
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 005 −227
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 342 −446
8.1 Talletukset ja muut velat 5 342 −446
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 209 205 1 365
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 644 9
Vastattavaa yhteensä 2 197 095 33 368
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle