Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 mai 2014

3 iunie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 mai 2014, scăderea de 67 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat emiterii de monede comemorative de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 210,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 1,5 miliarde EUR, până la 358,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 6,7 miliarde EUR, până la 953,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 1,4 miliarde EUR, până la 119,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 58,2 miliarde EUR, până la 537 de miliarde EUR. Miercuri, 28 mai 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 132 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 174 de miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 137,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite, în valoare de 102,9 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 6,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 10,9 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 7 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,1 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 39,9 miliarde EUR (faţă de 23,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 215,3 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 30 mai 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 164,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 36,5 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 40,8 miliarde EUR, până la 209,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 477 −67
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 902 598
2.1 Creanţe asupra FMI 81 319 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 164 583 597
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 788 −669
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 592 −726
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 592 −726
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 679 749 39 710
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 174 002 42 095
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 505 682 −2 325
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 64 −61
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 57 409 −3 752
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 573 745 −2 898
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 215 260 −1 409
7.2 Alte titluri 358 485 −1 488
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 267 −6
9 Alte active 243 166 1 177
Total active 2 197 095 33 368
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 953 817 6 662
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 352 187 22 395
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 209 392 40 846
2.2 Facilitatea de depozit 39 910 16 136
2.3 Depozite pe termen fix 102 878 −34 587
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 687 −1 106
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 163 008 5 313
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 119 757 −1 391
5.2 Alte angajamente 43 251 6 705
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 456 −599
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 005 −227
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 342 −446
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 342 −446
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 209 205 1 365
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 644 9
Total pasive 2 197 095 33 368
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media