Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gegužės 30 d.

2014 m. birželio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gegužės 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 67 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų išleidus proginių aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 210,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 358,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 953,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 119,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 58,2 mlrd. eurų – iki 537 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gegužės 28 d., baigėsi 132 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 174 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 137,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 102,9 mlrd. eurų.

Per savaitę baigėsi 6,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų terminas ir buvo atlikta nauja 10,9 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 7 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 39,9 mlrd. eurų (palyginti su 23,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 215,3 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. gegužės 30 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 164,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 36,5 mlrd. eurų ir 14,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,8 mlrd. eurų – iki 209,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 477 −67
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 902 598
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 319 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 164 583 597
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 788 −669
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 592 −726
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 592 −726
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 679 749 39 710
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 174 002 42 095
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 505 682 −2 325
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 64 −61
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 409 −3 752
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 573 745 −2 898
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 215 260 −1 409
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 485 −1 488
8 Valdžios skola eurais 27 267 −6
9 Kitas turtas 243 166 1 177
Visas turtas 2 197 095 33 368
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 953 817 6 662
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 352 187 22 395
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 209 392 40 846
2.2 Indėlių galimybė 39 910 16 136
2.3 Terminuotieji indėliai 102 878 −34 587
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 687 −1 106
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 163 008 5 313
5.1 Valdžiai 119 757 −1 391
5.2 Kiti įsipareigojimai 43 251 6 705
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 456 −599
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 005 −227
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 342 −446
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 342 −446
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 205 1 365
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 644 9
Visi įsipareigojimai 2 197 095 33 368
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai