Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. mai 2014

3. juuni 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. mail 2014 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 67 miljoni euro võrra. Selle tingis kullast mälestusmüntide emiteerimine eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 210,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,5 miljardi euro võrra 358,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 6,7 miljardi euro võrra 953,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,4 miljardi euro võrra 119,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 58,2 miljardi euro võrra 537 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. mail 2014 möödus 132 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 174 miljardit eurot. Samal päeval möödus 137,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 102,9 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 6,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10,9 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati jätkuvalt 0,1 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 39,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 23,8 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 215,3 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 30. mail 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 164,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 36,5 miljardi ja 14,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 40,8 miljardi euro võrra 209,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 477 −67
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 902 598
2.1 Nõuded RVFle 81 319 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 164 583 597
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 788 −669
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 592 −726
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 592 −726
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 679 749 39 710
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 174 002 42 095
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 505 682 −2 325
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 64 −61
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 57 409 −3 752
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 573 745 −2 898
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 215 260 −1 409
7.2 Muud väärtpaberid 358 485 −1 488
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 267 −6
9 Muud varad 243 166 1 177
Varad kokku 2 197 095 33 368
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 953 817 6 662
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 352 187 22 395
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 209 392 40 846
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 39 910 16 136
2.3 Tähtajalised hoiused 102 878 −34 587
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 687 −1 106
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 163 008 5 313
5.1 Valitsussektor 119 757 −1 391
5.2 Muud kohustused 43 251 6 705
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 456 −599
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 005 −227
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 342 −446
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 342 −446
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 209 205 1 365
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 644 9
Kohustused kokku 2 197 095 33 368
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid