Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. május 30.

2014. június 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. május 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 67 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott arany emlékérme-kibocsátást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 210,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 358,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,7 milliárd euróval, 953,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,4 milliárd euróval csökkent, 119,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 58,2 milliárd euróval 537 milliárd euróra emelkedett. 2014. május 28-án, szerdán lejárt egy 132 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 174 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 137,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 102,9 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 6,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 10,9 milliárd euro értékben, míg 7 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, vagyis 0,1 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 39,9 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 23,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,4 milliárd euróval 215,3 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. május 30-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 164,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 36,5 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 40,8 milliárd euróval 209,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 477 −67
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 902 598
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 319 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 164 583 597
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 788 −669
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 592 −726
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 592 −726
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 679 749 39 710
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 174 002 42 095
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 505 682 −2 325
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 64 −61
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 57 409 −3 752
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 573 745 −2 898
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 215 260 −1 409
7.2 Egyéb értékpapírok 358 485 −1 488
8 Euróban denominált államadósság 27 267 −6
9 Egyéb eszközök 243 166 1 177
Eszközök összesen 2 197 095 33 368
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 953 817 6 662
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 352 187 22 395
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 209 392 40 846
2.2 Betéti rendelkezésre állás 39 910 16 136
2.3 Lekötött betétek 102 878 −34 587
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 687 −1 106
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 163 008 5 313
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 119 757 −1 391
5.2 Egyéb kötelezettségek 43 251 6 705
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 456 −599
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 005 −227
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 342 −446
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 342 −446
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 209 205 1 365
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 644 9
Források összesen 2 197 095 33 368
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok