European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

SSP Release 13.0

Defining the release content is subject to a pre-agreed change management process. User communities can submit change requests in a 1st User consultation. On the basis of these change requests the Eurosystem shortlists those requests which can be envisaged for the release. In a 2nd User consultation users can express their support for these change requests. The Eurosystem decides on the final release content on the basis of the user consultations and on a cost-benefit analysis for each change request.

Technical documentation

User detailed functional specification

ICM Handbook

ICM Handbook (version 13.0)

System specification

Testing

Alla sidor i detta avsnitt