Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Testiranje uređaja za provjeru autentičnosti novčanica

Svrha

Kako bi podržale nastojanja proizvođača uređaja za otkrivanje krivotvorina da razviju i poboljšaju svoje proizvode, nacionalne središnje banke Eurosustava proizvođačima uređaja za otkrivanje krivotvorina, ili njihovim ovlaštenim zastupnicima, nude mogućnost testiranja takvih uređaja pomoću široke palete reprezentativnih uzoraka krivotvorenih euronovčanica. Europska središnja banka objavljuje informacije o testiranim uređajima kako bi korisnicima pomogla u odabiru dostupnih uređaja.

Uređaji za otkrivanje krivotvorina mogu pomoći trgovcima na malo i ostalim korisnicima euronovčanica u otkrivanju krivotvorina, ali ne mogu u cijelosti zamijeniti prosudbu korisnika na temelju zaštitnih obilježja novčanica (vidi informacije o zaštitnim obilježjima euronovčanica).

Nacionalne središnje banke testiraju svaki uređaj u skladu sa zajedničkim postupcima Eurosustava, koji obuhvaćaju provjeru sposobnosti uređaja da:

  • uspješno otkrije krivotvorene euronovčanice iz kompleta uzoraka krivotvorenih novčanica (»provjera sposobnosti izdvajanja krivotvorenih primjeraka novčanica«)
  • uspješno prepozna autentične euronovčanice iz kompleta uzoraka autentičnih novčanica (»provjera sposobnosti prepoznavanja«).

Svrha tih testova nije utvrđivanje je li uređaj prilagođen korisnicima, siguran ili trajan, kao ni je li njegovo servisiranje jednostavno itd.

Područje primjene

Nudi se testiranje isključivo uređaja za provjeru autentičnosti. Uređaji za samostalno otkrivanje krivotvorina oni su koji pokazuju, bilo putem vizualnog ili zvučnog signala bilo putem teksta na zaslonu, je li provjerena novčanica autentična ili nije.

Vrste uređaja za provjeru autentičnosti koje su prikladne za testiranje mogu se podijeliti na:

  • samostojeće uređaje za provjeru autentičnosti novčanica s ulaznim pretincem za pojedinačne novčanice (ne podržava obradu svežnjeva novčanica) – kategorija 1.a
  • module za prihvat novčanica s ulaznim pretincem za pojedinačne novčanice (ne podržava obradu svežnjeva novčanica) za ugradnju u uređaje kao što su prodajni automati – kategorija 1.b
  • uređaje za brojenje i provjeru autentičnosti novčanica u svežnjevima koji nisu prikladni za testiranje prema Odluci ESB/2010/14 (tj. uređaji za brojenje bez automatiziranog izdvajanja sumnjivih novčanica) – kategorija 2.

Oprema za provjeru autentičnosti, kao što su povećala i UV svjetiljke, koja rezultat provjere autentičnosti ne prikazuje automatski i stoga korisnik mora odlučiti je li provjerena novčanica autentična ili nije, nije obuhvaćena tim testiranjima. Nisu obuhvaćeni ni uređaji za obradu novčanica (vidi rezultate testiranja uređaja za obradu novčanica).

Postupci testiranja

Provjera sposobnosti otkrivanja krivotvorina provodi se pomoću standardiziranog kompleta uzoraka, koji se sastoji od autentičnih euronovčanica, reprezentativnih uzoraka krivotvorenih euronovčanica pronađenih u optjecaju i dodatnih primjeraka koje je izradio Eurosustav reproducirajući i uključujući određena svojstava euronovčanica.

Na mrežnim stranicama ESB-a bit će objavljene isključivo vrste uređaja koje su uspješno otkrile sve krivotvorine iz kompleta uzoraka. Vrste uređaja čije testiranje nije bilo uspješno neće biti objavljene.

Provjera sposobnosti prepoznavanja provodi se pomoću kompleta uzoraka koji se sastoji od 20 autentičnih i prikladnih euronovčanica svih serija i apoena koje određena vrsta uređaja podržava. Na mrežnim stranicama ESB-a bit će objavljene isključivo vrste uređaja koje su prihvatile 90 % autentičnih i prikladnih euronovčanica iz kompleta uzoraka, te će biti naveden postotak euronovčanica koje su uređaji ispravno prepoznali kao autentične.

Razdoblje valjanosti rezultata testiranja

Rezultati testiranja objavljuju se na ovim mrežnim stranicama u roku od mjesec dana od završetka testiranja. S obzirom na pojavljivanje novih krivotvorenih euronovčanica i na redovno osuvremenjivanje kompleta uzoraka, informacije o testiranom uređaju bit će uklonjene s mrežnih stranica ESB-a 12 kalendarskih mjeseci od kraja mjeseca objave, osim u slučaju da je uređaj ponovno uspješno testiran tijekom godišnjeg testiranja ili tijekom ponovnog ad hoc testiranja koje je provela nacionalna središnja banka. Ako određena vrsta uređaja bude imala loše rezultate testiranja ili ako proizvođač odbije dostaviti vrstu uređaja na testiranje, informacije o toj vrsti uređaja odmah će biti uklonjene s popisa. Svi sažetci izvještaja o testiranju koje nacionalne središnje banke dostave proizvođaču uređaja ili proizvođačevom ovlaštenom zastupniku važeći su isključivo u vezi s uvjetima testiranja na datum testiranja i vrijede isključivo za razdoblje tijekom kojega su rezultati testiranja objavljeni na ovim mrežnim stranicama.

Budući da se nove krivotvorine euronovčanica čija se obilježja razlikuju od obilježja krivotvorina upotrijebljenih tijekom testiranja mogu pojaviti u bilo kojem trenutku, bitno je napomenuti da rezultati provjere sposobnosti otkrivanja krivotvorina i provjere sposobnosti prepoznavanja objavljeni na ovim mrežnim stranicama odražavaju isključivo sposobnost testiranog uređaja da otkrije krivotvorine u kompletu uzoraka upotrijebljenom prilikom provjere na datum testiranja (vidi rezultate testiranja uređaja za provjeru autentičnosti novčanica)

Podnesite zahtjev za testiranje vašeg proizvoda

Testiranja pomažu proizvođačima u njihovim nastojanjima da razviju i poboljšaju uređaje za provjeru autentičnosti novčanica. Proizvođači uređaja (ili njihovi ovlašteni zastupnici) trebali bi se obratiti nacionalnoj središnjoj banci kako bi podnijeli zahtjev za (ponovno) testiranje, koje se ne naplaćuje (vidi popis podataka za kontakt s nacionalnim središnjim bankama).