Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Testovanie zariadení na overovanie pravosti bankoviek

Účel

Národné centrálne banky Eurosystému sa snažia podporovať výrobcov zariadení na rozpoznávanie falzifikátov v ich snahách o ďalší vývoj a zdokonaľovanie svojich produktov. Výrobcom zariadení na rozpoznávanie falzifikátov a ich zástupcom preto ponúkajú možnosť otestovať svoje zariadenia pomocou rozsiahleho súboru vzorov typických falzifikátov eurových bankoviek. Európska centrálna banka údaje o otestovaných zariadeniach zverejňuje, aby používateľom bankoviek pomohla pri výbere vhodného zariadenia.

Zariadenia na rozpoznávanie falzifikátov môžu maloobchodníkom a ostatným používateľom eurových bankoviek pomôcť odhaľovať falzifikáty, nemôžu však úplne nahradiť vlastný úsudok používateľa o pravosti bankovky na základe jej ochranných prvkov (informácie o ochranných prvkoch eurových bankoviek).

Každé zariadenie testuje národná centrálna banka podľa jednotného postupu testovania Eurosystému s cieľom overiť schopnosť zariadenia:

  • správne rozpoznávať falošné eurové bankovky z testovacej kolekcie falošných bankoviek (test rozpoznávania falzifikátov), a 
  • správne rozpoznávať pravé eurové bankovky z testovacej kolekcie pravých bankoviek (test rozpoznávania pravých bankoviek).

V rámci týchto testov sa zariadenia nepreverujú z hľadiska ich ovládateľnosti, bezpečnosti, životnosti či nenáročnej údržby atď.

Rozsah

Testy sa vzťahujú len na tzv. autodetekčné zariadenia, teda zariadenia, ktoré prostredníctvom vizuálneho alebo zvukového signálu, resp. textového displeja potvrdia, či je overovaná bankovka pravá alebo nie.

Testovanie sa vzťahuje na nasledujúce typy zariadení na overovanie pravosti:

  • samostatné zariadenia na overovanie jednotlivých bankoviek so vstupom na jednu bankovku (bez dávkového spracovania) – kategória 1a,
  • moduly na príjem bankoviek so vstupom na jednu bankovku (bez dávkového spracovania) určené na integráciu do iných zariadení, napr. predajných automatov – kategória 1b,
  • zariadenia na dávkové spracovanie určené na počítanie a overovanie bankoviek, ktoré nie sú vhodné na testovanie podľa rozhodnutia ECB/2010/14 (t. j. počítačky bez automatického oddeľovania podozrivých bankoviek od pravých bankoviek) – kategória 2.

Pomôcky na overovanie pravosti bankoviek, ako napríklad lupy a ultrafialové lampy, ktoré automaticky nepotvrdzujú výsledok skúšky (o pravosti bankovky teda musí rozhodnúť používateľ), sa netestujú. Tieto testy sa nevzťahujú ani na zariadenia na spracovanie bankoviek (výsledky testovania zariadení na spracovanie bankoviek).

Postup testovania

Na test rozpoznávania falzifikátov sa používa štandardizovaná kolekcia bankoviek, ktorá obsahuje pravé eurové bankovky, reprezentatívne falzifikáty zadržané v obehu a tiež dodatočné materiály zhotovené Eurosystémom na reprodukciu a zahrnutie určitých prvkov eurových bankoviek.

Na internetovej stránke ECB budú zverejnené len tie typy zariadení, ktoré úspešne rozpoznali všetky falzifikáty z testovacej kolekcie. Typy zariadení, ktoré testom neprešli, zverejnené nebudú.

Na test rozpoznávania pravých bankoviek sa používa testovacia kolekcia pozostávajúca z 20 pravých a upotrebiteľných eurových bankoviek každej série a každej nominálnej hodnoty, ktorú príslušný typ zariadenia podporuje. Na internetovej stránke ECB budú zverejnené len tie typy zariadení, ktoré úspešne akceptovali 90 % pravých a upotrebiteľných eurových bankoviek z testovacej kolekcie. Pri zariadení bude zároveň uvedený percentuálny podiel správne rozpoznaných pravých eurových bankoviek.

Platnosť výsledkov testov

Výsledky testov budú zverejnené na tejto internetovej stránke v priebehu jedného mesiaca odo dňa uskutočnenia testu. Vzhľadom na výskyt nových falzifikátov eurových bankoviek a pravidelnú aktualizáciu testovacej kolekcie sa informácie o otestovanom zariadení po uplynutí dvanástich kalendárnych mesiacov od konca mesiaca zverejnenia z internetovej stránky ECB odstránia, pokiaľ príslušné zariadenie nebude znova úspešne otestované v rámci ročného testovania alebo individuálneho testu v národnej centrálnej banke. Informácie o príslušnom type zariadenia budú zo zoznamu (zoznamov) okamžite odstránené aj vtedy, ak je takýto test daného typu zariadenia neúspešný, alebo ak výrobca testovanie zariadenia odmietne. Súhrnná správa o absolvovanom teste, ktorú národná centrálna banka poskytne výrobcovi alebo jeho zástupcovi, je platná iba pre podmienky testovania v daný deň a iba dovtedy, kým sú výsledky testovania zverejnené aj na tejto internetovej stránke.

Keďže sa však v obehu môžu kedykoľvek objaviť nové falzifikáty s vlastnosťami, ktoré sa líšia od bankoviek použitých pri testovaní, je potrebné zdôrazniť, že výsledky testov rozpoznávania falzifikátov a pravých bankoviek zverejnené na tejto internetovej stránke vypovedajú len o schopnosti príslušného zariadenia rozpoznávať tie falzifikáty, ktoré boli súčasťou testovacej kolekcie použitej v konkrétny deň testovania (výsledky testovania zariadení na overovanie pravosti bankoviek).

Žiadosť o otestovanie zariadenia

Účelom testov je podporovať výrobcov v ich snahe vyvíjať a zdokonaľovať zariadenia na overovanie pravosti bankoviek. So žiadosťou o bezplatné otestovanie, resp. opätovné otestovanie sa výrobcovia (alebo ich zástupcovia) môžu obrátiť na príslušnú národnú centrálnu banku (zoznam národných centrálnych bánk).