Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Banknošu autentifikācijas iekārtu pārbaude

Mērķis

Lai atbalstītu viltojumu atklāšanas iekārtu ražotāju centienus attīstīt un pilnveidot savus izstrādājumus, Eurosistēmas nacionālās centrālās bankas (NCB) piedāvā viltojumu atklāšanas iekārtu ražotājiem vai viņu ieceltiem pārstāvjiem iespēju pārbaudīt iekārtas, izmantojot plašu raksturīgāko euro banknošu viltojumu klāstu. Eiropas Centrālā banka publicē informāciju par pārbaudītajām iekārtām, lai palīdzētu kredītiestādēm un citām skaidrās naudas apstrādes iestādēm izvēlēties kādu no pieejamām iekārtām.

Viltojumu atklāšanas iekārtas var palīdzēt mazumtirgotājiem un citiem euro banknošu lietotājiem konstatēt viltojumus, bet tās pilnībā nespēj aizstāt lietotāja pārdomātu spriedumu, pamatojoties uz banknošu pretviltošanas elementiem (sk. informāciju par euro banknošu pretviltošanas elementiem).

NCB pārbauda visas iekārtas saskaņā ar Eurosistēmas vienoto pārbaudes procedūru, lai noteiktu iekārtas spēju:

  • pareizi konstatēt viltotas euro banknotes, kas ietilpst viltoto euro banknošu pārbaudes komplektā (viltojumu atklāšanas pārbaude);
  • pareizi atpazīt īstās banknotes, kas ietilpst īstu banknošu pārbaudes komplektā (atpazīšanas pārbaude).

Pārbaudes nolūks nav noteikt, vai iekārta ir ērti lietojama, droša, izturīga, viegli apkalpojama u.tml.

Darbības joma

Šīs pārbaudes tiek veiktas tikai tā dēvētajām "automātiskās viltojumu atklāšanas iekārtām". Automātiskās viltojumu atklāšanas iekārtas ir iekārtas, kas ar redzamu vai dzirdamu signālu vai displejā lasāmu tekstu norāda, vai pārbaudītā banknote ir īsta vai viltota.

Pārbaudāmos autentifikācijas iekārtu tipus var iedalīt šādās kategorijās.

  • savrupas autentifikācijas iekārtas atsevišķu banknošu pārbaudei (var ievadīt tikai vienu banknoti; nav iespējams apstrādāt banknošu paciņas) – 1.a kategorija;
  • banknošu apstrādes moduļi atsevišķu banknošu pārbaudei (nav iespējams apstrādāt banknošu paciņas) – 1.b kategorija;
  • iekārtas banknošu paciņu apstrādei, kas veic banknošu skaitīšanu un autentiskuma pārbaudi un nepieder pie pārbaudāmajām iekārtām saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14 (t.i. skaitīšanas iekārtas, kas neveic automātisku aizdomīgo banknošu nodalīšanu no īstajām banknotēm) – 2. kategorija.

Šādas pārbaudes neaptver palīgierīces banknošu īstuma noteikšanai, piemēram, palielināmos stiklus un ultravioleto staru lampas, kas automātiski nenodrošina autentiskuma pārbaudes rezultātu, jo lietotājam jāpieņem lēmums par pārbaudāmās banknotes īstumu. Turklāt šo pārbaužu darbības jomā neietilpst banknošu apstrādes iekārtas (sk. banknošu apstrādes iekārtu pārbaudes rezultātus).

Pārbaudes procedūra

Viltojumu atklāšanas pārbaudi veic, izmantojot standarta pārbaudes komplektu, kurā ietilpst īstas banknotes, raksturīgi apgrozībā atklāti viltojumi un Eurosistēmas mākslīgi izgatavoti banknošu atdarinājumi, kam ir dažādi euro banknošu aizsardzības elementi.

ECB interneta vietnē tiek publicēti tikai tādi iekārtu tipi, ar kuriem sekmīgi konstatēti visi viltojumi pārbaudes komplektā. Iekārtu tipi, kas nav izturējuši pārbaudi, netiek publicēti.

Atpazīšanas pārbaudi veic, izmantojot pārbaudes komplektu, kurā ir 20 īstas un derīgas euro banknotes no katras sērijas un nominālvērtības, ko var apstrādāt ar attiecīgo iekārtas tipu. ECB interneta vietnē tiek publicēti tikai tie iekārtu tipi, ar kuriem sekmīgi atpazīti 90% pārbaudes komplektā ietverto īsto un derīgo banknošu, norādot pareizi atpazīto īsto banknošu proporciju.

Pārbaužu rezultātu derīguma termiņš

Pārbaužu rezultāti tiek publicēti šajā interneta vietnē viena mēneša laikā no pārbaudes pabeigšanas brīža. Ņemot vērā, ka parādās jauni euro banknošu viltojumi un pārbaudes komplekts tiek regulāri atjaunots, gadījumā, ja NCB nav atkārtoti pārbaudījusi iekārtas spēju atklāt viltojumus, veicot gadskārtējo pārbaudi vai ārkārtas atkārtotu pārbaudi, vai iekārta nav izturējusi šādu pārbaudi, pēc 12 kalendārajiem mēnešiem no tā mēneša beigām, kad publicēta informācija par pārbaudīto ierīci, informācija par pārbaudīto ierīci tiek izņemta no ECB interneta vietnes. Arī gadījumā, ja iekārtas tips neiztur pārbaudi vai ražotājs atsakās veikt iekārtu tipa pārbaudi, informāciju par attiecīgā tipa iekārtu nekavējoties izņem no šajā interneta vietnē publicētā saraksta vai sarakstiem. Pārbaudes kopsavilkuma ziņojumi, ko NCB izsniedz iekārtas ražotājam vai ražotāja ieceltajam pārstāvim, ir derīgi tikai attiecībā uz pārbaudes brīdī spēkā esošajiem pārbaudes nosacījumiem un tikai ja rezultāti publicēti šajā interneta lapā.

Tā kā jebkurā brīdī var parādīties jauni viltojumi, kuru pazīmes atšķiras no pārbaudē izmantoto banknošu pazīmēm, svarīgi atzīmēt, ka šajā interneta lapā publicētie viltojumu noteikšanas un atpazīšanas pārbaužu rezultāti norāda tikai uz pārbaudīto iekārtu tipu spēju atklāt pārbaudes brīdī izmantotajā pārbaudes komplektā iekļautos viltojumus (sk. banknošu autentifikācijas iekārtu pārbaudes rezultātus).

Pieteikšanās uz iekārtas pārbaudi

Pārbaudes atbalsta ražotāju centienus attīstīt un pilnveidot banknošu autentifikācijas iekārtas. Lai pieteiktos uz pārbaudi vai atkārtotu pārbaudi, ražotājam (vai ražotāja ieceltam pārstāvim) jāsazinās ar NCB (sk. NCB kontaktpersonu sarakstu).