Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A bankjegyvalódiságot ellenőrző eszközök bevizsgálása

A bevizsgálás célja

Az eurorendszer nemzeti központi bankjai azzal járulnak hozzá a hamispénz-felismerő eszközök termékfejlesztéséhez, hogy a gépek bevizsgálásához a legkülönfélébb reprezentatív hamis pénzeket bocsátják a gyártók, illetve megbízott képviselőik rendelkezésére. Az Európai Központi Bank (EKB) közzéteszi a bevizsgált gépek adatait, hogy megkönnyítse a bankjegyfelhasználóknak a választást a rendelkezésre álló eszközök között.

A hamispénz-felismerő eszközök és gépek megkönnyíthetik ugyan a kiskereskedők és más felhasználók számára a hamisítványok felismerését, a bankjegyek biztonsági elemeinek ellenőrzése alapján kialakított személyes véleményt azonban nem helyettesíthetik teljesen (lásd az eurobankjegyek biztonsági elemeit).

A nemzeti központi bankok minden gépet az eurorendszer közös eljárásai alapján vizsgálnak, hogy megállapítsák:

  • az adott eszköz felismeri-e a hamis eurobankjegyeket egy hamisítványcsomagban (hamisítványfelismerő képességre irányuló bevizsgálás);
  • az adott eszköz helyesen felismeri-e a valódi eurobankjegyeket egy valódi bankjegyeket tartalmazó tesztcsomagban (valódiságfelismerő képességre irányuló bevizsgálás).

A bevizsgálásnak nem célja annak meghatározása, hogy az eszköz felhasználóbarát, biztonságos, tartós, könnyen javítható stb.-e vagy sem.

Alkalmazási kör

A bevizsgálásnak ez a formája kizárólag a gépi felismerési képességre irányul, amely azt jelenti, hogy az eszköz vizuális úton, hangjelzés kibocsátásával, esetleg szöveges formában jelzi, hogy az ellenőrzött bankjegy hamis-e vagy sem.

A bevizsgálható valódiságvizsgáló eszköztípusok a következő csoportokba sorolhatók:

  • önálló, egyszerre egy bankjegy valódiságát vizsgáló (kötegenkénti feldolgozásra nem alkalmas) eszközök – 1.a kategória;
  • egyszerre egy bankjegyet elfogadó (kötegenkénti feldolgozásra nem alkalmas), árusító automatákba építhető modulok – 1.b kategória;
  • kötegenkénti feldolgozásra alkalmas, bankjegyszámláló és valódiságvizsgáló eszközök, amelyek az EKB/2010/14 határozat értelmében nem bevizsgálhatók (olyan gépek, amelyek nem különítik el automatikusan egymástól a hamisgyanús és a valódi bankjegyeket) – 2. kategória.

A fenti bevizsgálási eljárások nem alkalmazhatók a valódiságvizsgálathoz használt olyan segédeszközök esetében, mint például a nagyító vagy az UV-lámpa, amelyek nem jelzik ki az eredményt, hanem a felhasználóra bízzák a valódiság megítélését. Nem alkalmazhatók továbbá a bankjegyvizsgáló gépekre sem (lásd a bankjegyvizsgáló gépek bevizsgálási eredményeit).

A bevizsgálási eljárás

A hamisítványfelismerési képességre irányuló bevizsgáláshoz standardizált tesztcsomagot használnak, amely valódi eurobankjegyekből, a készpénzforgalomban talált reprezentatív hamis eurobankjegyekből, valamint a valódi eurobankjegyek bizonyos jellemzőit utánzó, az eurorendszer szakemberei által mesterségesen előállított egyéb dokumentumokból áll.

Az EKB weboldalára csak azok a gépek kerülnek fel, amelyek a tesztcsomagban lévő összes hamis példányt sikeresen felismerik. A bevizsgáláson eredménytelenül szerepelt géptípusok nevét az EKB nem teszi közzé.

A valódiságfelismerő képességre irányuló bevizsgálás során a géptípus által támogatott minden sorozatból és címletből 20 valódi és forgalomképes eurobankjegyet helyeznek el a tesztcsomagban. Az EKB weboldalára csak azok a gépek kerülnek fel, amelyek a tesztcsomagban lévő valódi és forgalomképes bankjegyek 90%-át elfogadták. Ugyancsak feltüntetik a helyesen azonosított valódi eurobankjegyek számának százalékos arányát is.

A bevizsgálás eredményeinek érvényességi ideje

A bevizsgálási eredményeket a vizsgálatot követő egy hónapon belül közzétesszük ezen a weboldalon. Mivel folyamatosan új hamis eurobankjegyek jelennek meg a készpénzforgalomban, illetve a hamisítványcsomag is rendszeresen frissítésre kerül, a közzétételi hónap végét követő 12 naptári hónap lejártával a bevizsgált eszközre vonatkozó adatok lekerülnek a weboldalról, kivéve, ha időközben a berendezést akár éves bevizsgálás, akár rendkívüli vizsgálat keretében valamely nemzeti központi banknál újból bevizsgáltatták. Ha a berendezés nem felel meg a bevizsgáláson, vagy ha a gyártó nem engedélyezi a bevizsgálást, akkor az adott géptípus adatai ugyancsak haladéktalanul lekerülnek a listá(k)ról. Az összefoglaló jelentés, amelyet a nemzeti központi bank az eszköz gyártójához, illetve megbízott képviselőjéhez juttat el, kizárólag a bevizsgálás időpontjában fennálló feltételek mellett érvényes, és kizárólag arra az időtartamra, amely alatt az eredmények a weboldalon szerepelnek.

Mivel bármikor megjelenhetnek olyan hamisítványok, amelyek bizonyos tulajdonságai különböznek a bevizsgálás során használt bankjegyekéitől, fontos hangsúlyozni, hogy a weboldalon közzétett eredmények kizárólag azt mutatják, hogy a bevizsgált eszköz a bevizsgálás napján felismerte-e a tesztcsomagban található hamis bankjegyeket (lásd a valódiságvizsgáló eszközökre vonatkozó eredményeket).

Jelentkezés a termék bevizsgáltatására

A bevizsgáltatás támogatja a gyártók hatékony valódiságvizsgáló eszközök kifejlesztésére, azok színvonalának emelésére irányuló erőfeszítéseit. A gyártók, illetve megbízott képviselőik az illetékes nemzeti központi banknál jelentkezhetnek gyártmányaik ingyenes (újra)bevizsgáltatására (lásd a nemzeti központi bankok kapcsolatfelvételi listáját).