Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Testiranje instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev

Namen

Nacionalne centralne banke Eurosistema proizvajalcem instrumentov za odkrivanje ponaredkov oziroma njihovim pooblaščenim zastopnikom omogočajo, da svoje instrumente testirajo z vrsto različnih reprezentativnih ponarejenih eurobankovcev in jih tako podpirajo v prizadevanjih za izboljšanje in razvoj njihovih izdelkov. Evropska centralna banka objavlja informacije o testiranih instrumentih, da bi uporabnikom bankovcev olajšala izbiro med različnimi instrumenti, ki so na voljo.

Instrumenti za odkrivanje ponaredkov so trgovcem in drugim lahko v pomoč pri odkrivanju ponarejenih eurobankovcev, vendar ne morejo popolnoma nadomestiti njihove lastne presoje na podlagi zaščitnih elementov na bankovcih (glej informacije o zaščitnih elementih eurobankovcev).

Nacionalna centralna banka vsak instrument testira po enotnem postopku Eurosistema, ki preveri sposobnost instrumenta, da:

  • pravilno odkrije ponarejene eurobankovce, ki so v testnem svežnju ponarejenih eurobankovcev (»test odkrivanja ponaredkov«);
  • pravilno prepozna pristne bankovce, ki so v testnem svežnju pristnih bankovcev (»test prepoznavanja«).

Namen testov ni ugotoviti, ali je instrument uporabniku prijazen, varen, vzdržljiv, enostaven za vzdrževanje itd.

Obseg

Testirajo se samo »instrumenti za samodejno odkrivanje ponaredkov«. Ti instrumenti z zvočnim ali vizualnim signalom oziroma tekstovnim sporočilom pokažejo, ali je preverjeni bankovec pristen ali ne.

Vrste instrumentov, ki jih je mogoče testirati, se lahko razvrstijo v naslednje skupine:

  • samostojni instrumenti za preverjanje pristnosti posamičnih bankovcev (ni obdelave v svežnjih) – kategorija 1a;
  • moduli za vstavljanje posamičnih bankovcev (ni obdelave v svežnjih) za vgradnjo v naprave, kot so prodajni avtomati – kategorija 1b;
  • instrumenti za obdelavo v svežnjih za štetje in preverjanje pristnosti bankovcev, ki jih ni mogoče testirati v skladu s Sklepom ECB/2010/14 (tj. naprave za štetje bankovcev brez samodejnega ločevanja sumljivih bankovcev od pristnih) – kategorija 2.

Ta test ne vključuje pripomočkov za preverjanje, kot so povečevalna stekla, ultravijolične svetilke itd., ki sami po sebi ne prikažejo rezultata glede pristnosti, ampak je za to potreben uporabnik, ki ugotovi, ali je bankovec pristen ali ne. V skupino teh testov ravno tako ne sodijo naprave za obdelavo bankovcev (glej rezultate testiranja naprav za obdelavo bankovcev).

Testni postopek

Test odkrivanja ponaredkov se opravi s standardiziranim testnim svežnjem, v katerem so pristni eurobankovci, reprezentativni ponarejeni bankovci, zaseženi v obtoku, in umetno ustvarjeni primerki, ki jih je izdelal Eurosistem ter posnemajo in vključujejo nekatere značilnosti eurobankovcev.

Na spletni strani ECB bodo objavljene samo tiste vrste instrumentov, ki so uspešno odkrile vse ponaredke v testnem svežnju. Tiste vrste instrumentov, ki niso opravile testa, ne bodo objavljene.

Test prepoznavanja se opravi s testnim svežnjem, v katerem je 20 pristnih in primernih eurobankovcev od vsakega apoena, ki ga podpira izbrana vrsta instrumenta. Na spletni strani ECB bodo objavljene samo tiste vrste instrumentov, ki so uspešno sprejele 90% pristnih in primernih eurobankovcev v testnem svežnju, pri čemer bo naveden tudi odstotek pravilno ugotovljenih pristnih eurobankovcev.

Obdobje veljavnosti rezultatov testiranja

Rezultati testiranja so na tej spletni strani objavljeni najkasneje en mesec po opravljenem testu. Ker se ves čas pojavljajo novi ponaredki eurobankovcev in se testni sveženj redno dopolnjuje, bodo informacije o testiranih instrumentih s spletne strani ECB umaknjene po preteku dvanajstih mesecev od meseca, ko je bil test objavljen, razen če je bil instrument ponovno uspešno testiran v letnem testu ali ponovnem testu na povabilo nacionalne centralne banke. Če posamezna vrsta instrumentov ponovnega testa ne opravi oziroma če proizvajalec ne soglaša s ponovnim testiranjem vrste instrumentov, bodo podatki o tej vrsti instrumentov in ustreznih dodatnih instrumentih prav tako nemudoma umaknjeni s seznama. Skupno poročilo o testu, ki ga nacionalna centralna banka izda proizvajalcu vrste instrumenta ali njegovemu pooblaščenem zastopniku je veljavno samo glede na testne pogoje na dan testiranja ter samo tako dolgo, dokler je rezultat testiranja objavljen na tej spletni strani.

Ker se novi ponaredki z drugačnimi lastnostmi od tistih, ki so bili uporabljeni pri testiranju, lahko pojavijo kadarkoli, poudarjamo, da rezultati testa odkrivanja in prepoznavanja ponaredkov, ki so objavljeni na tej spletni strani, potrjujejo zgolj to, da je testirani instrument sposoben odkriti tiste ponaredke iz testnega svežnja, ki je bil uporabljen na dan testiranja (Rezultati testiranja instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev).

Prijava za testiranje instrumentov

S testi podpiramo proizvajalce v njihovih prizadevanjih za izboljšanje in razvoj učinkovitih instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev. Proizvajalci instrumentov (ali njihovi pooblaščeni zastopniki) naj za testiranje oz. ponovno testiranje, ki je brezplačno, zaprosijo pri nacionalni centralni banki (Seznam kontaktnih oseb v nacionalnih centralnih bankah).