SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Test af udstyr til ægthedskontrol af pengesedler

Formål

For at støtte fabrikanter af udstyr til detektering af falske sedler i deres bestræbelser på at udvikle og forbedre deres produkter tilbyder de nationale centralbanker i Eurosystemet fabrikanter af dette udstyr eller disses udnævnte repræsentanter at teste udstyret med et bredt udvalg af repræsentative falske eurosedler. Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør oplysninger om det testede udstyr for at hjælpe brugere af pengesedler, når de skal vælge mellem muligt udstyr.

Udstyr til detektering af falske sedler kan hjælpe detailhandlen og andre brugere af eurosedler med at detektere falske sedler, men de kan ikke helt erstatte brugerens egne grundige undersøgelser af sedlernes sikkerhedselementer (se information om eurosedlernes sikkerhedselementer).

Udstyret testes af en national centralbank i henhold til Eurosystemets fælles testprocedure. Det testes, om udstyret er i stand til:

  • korrekt at detektere falske eurosedler i et testbundt med falske sedler (test af udstyrets evne til at detektere falske sedler)
  • korrekt at identificere ægte eurosedler i et testbundt med ægte sedler (test af udstyrets evne til at genkende ægte sedler).

Det er ikke formålet med disse test at fastslå, om udstyret er brugervenligt, sikkert, holdbart, let at vedligeholde osv.

Hvilket udstyr er omfattet?

Det er kun automatisk detekteringsudstyr, som testes. Hermed menes udstyr, som enten ved hjælp af et lys- eller lydsignal eller på et tekstdisplay viser, om den kontrollerede pengeseddel er ægte eller ej.

Verificeringsudstyr, der er omfattet af disse test, kan inddeles i følgende kategorier:

  • selvstændigt udstyr til at kontrollere ægtheden af en enkelt euroseddel (ikke beregnet til seddelbundter) Kategori 1a
  • moduler, der kontrollerer eurosedler enkeltvis for at fastslå, om de kan accepteres (ikke beregnet til seddelbundter), og som er beregnet til at blive integreret i maskiner, som fx salgsautomater - Kategori 1b
  • udstyr til at tælle og kontrollere ægtheden af seddelbundter, og som ikke kan testes i henhold til afgørelse ECB/2010/14 (dvs. tællemaskiner, der ikke automatisk adskiller mistænkelige sedler fra ægte sedler) - Kategori 2.

Hjælpemidler til at kontrollere sedlers ægthed, fx forstørrelsesglas og UV-lamper, som ikke automatisk giver samme resultat som en ægthedskontrol og derfor indebærer, at brugeren bliver nødt til at beslutte, om den kontrollerede seddel er ægte eller ej, er ikke omfattet af disse test. Ydermere falder seddelhåndteringsmaskiner ikke inden for disse tests anvendelsesområdet (se testresultater for seddelhåndteringsmaskiner).

Testprocedure

Testen af udstyrets evne til at detektere falske sedler gennemføres ved hjælp af et standardbundt af testsedler, som består af ægte sedler, falske sedler, som er repræsentative for dem, der er fundet i omløb, og yderligere dokumenter, som Eurosystemet har fremstillet for at efterligne nogle af eurosedlernes egenskaber.

Kun typer af udstyr, der har detekteret alle falske sedler i testbundtet offentliggøres på ECB's websted. Kun typer af udstyr, som har bestået testen, bliver offentliggjort.

Testen af udstyrets evne til at genkende ægte sedler udføres med et bundt af testsedler, som består af 20 ægte, men brugte eurosedler af god kvalitet i alle seddelstørrelser og seddelserier, som det pågældende udstyr er beregnet til. Kun typer af udstyr, som har godkendt og accepteret 90 pct. af de ægte eurosedler i god stand i testbundtet, bliver offentliggjort på ECB's websted med den procentdel af de ægte eurosedler, som de korrekt testede til at være ægte.

Hvor længe er testresultaterne gyldige?

Testresultaterne offentliggøres på dette websted senest én måned efter den dag, testen blev afsluttet. Da der hele tiden findes nye falske eurosedler i omløb, og da det bundt af eurosedler, der anvendes til ægthedskontrollen, regelmæssigt opdateres, vil information om det testede udstyr blive fjernet fra ECB's websted senest 12 måneder efter udgangen af den måned, hvor det blev offentliggjort, hvis udstyret ikke er blevet testet igen – og godkendt – af en national centralbank - enten i en årlig test eller på ad hoc-basis i forbindelse med en opdateringstest. Kan en type af udstyr ikke godkendes efter en sådan test, eller nægter fabrikanten at lade den teste, vil oplysningerne om denne type af udstyr straks blive fjernet fra listen/listerne. Sammendrag af testrapporten, som den nationale centralbank giver til fabrikanten af udstyret eller fabrikantens udnævnte repræsentant, er kun gyldigt, for så vidt angår de forhold, der var gældende på testdagen, og så længe testresultaterne er offentliggjort på dette websted.

Da der hele tiden findes nye typer af falske sedler, som adskiller sig fra dem, der anvendes i testen, skal det understreges, at de testresultater, der offentliggøres her på webstedet, kun afspejler det pågældende udstyrs evne til at detektere de falske sedler eller genkende de ægte sedler, der fandtes i det bundt af testsedler, der blev anvendt på testdagen (Testresultater for udstyr til detektering af pengesedlers ægthed).

Hvordan ansøger man om at få sit produkt testet?

Testene har til formål at støtte fabrikanterne i deres bestræbelser på at udvikle og forbedre udstyr til ægthedkontrol af pengesedler. Fabrikanterne af udstyr (eller deres udnævnte repræsentanter) bedes kontakte en national centralbank for at få deres udstyr testet (eller testet igen) (se Oversigt over kontaktpersoner i de nationale centralbanker)..