Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Testarea dispozitivelor de stabilire a autenticității bancnotelor

Obiectiv

Pentru a susține producătorii de dispozitive de detectare a contrafacerilor în demersurile acestora de a-și dezvolta și consolida produsele, băncile centrale naționale (BCN) din Eurosistem oferă producătorilor respectivi sau intermediarilor desemnați ai acestora, posibilitatea de testare a dispozitivelor folosind o gamă largă de bancnote euro contrafăcute reprezentative. Banca Centrală Europeană publică informații despre dispozitivele testate pentru a sprijini utilizatorii de bancnote în demersul acestora de alegere între dispozitivele disponibile.

Dispozitivele de detectare a contrafacerilor pot ajuta comercianții și alți utilizatori de bancnote euro să identifice bancnotele contrafăcute, dar nu pot înlocui în totalitate punctul de vedere judicios al utilizatorilor stabilit în funcție de elementele de siguranță ale bancnotelor (consultați informațiile despre elementele de siguranță ale bancnotelor euro).

Fiecare dispozitiv este testat de o BCN în conformitate cu o procedură comună la nivelul Eurosistemului, în vederea verificării capacității de:

  • a detecta în mod corect bancnotele euro contrafăcute din pachetul de testare („testul bancnotelor contrafăcute”) și
  • a identifica în mod corect bancnotele euro autentice din pachetul de testare („testul de recunoaștere”).

Scopul testelor nu este acela de a determina dacă dispozitivul este ușor de folosit, sigur, durabil, practic etc.

Sfera de aplicare

Testele se efectuează numai pentru dispozitivele de autodetecție, care indică, prin intermediul unui semnal vizual sau sonor ori al unui text afișat, dacă bancnota verificată este autentică sau nu.

Tipurile de dispozitive de stabilire a autenticității eligibile pentru a fi testate pot fi clasificate în:

  • dispozitive autonome de stabilire a autenticității cu alimentare de bancnote individuale (fără procesare în pachete de bancnote) - categoria 1a;
  • module de acceptoare de bancnote cu alimentare de bancnote individuale (fără procesare în pachete de bancnote) pentru integrarea în echipamente precum distribuitoarele automate - categoria 1b;
  • dispozitive de procesare în pachete de bancnote pentru numărarea și stabilirea autenticității bancnotelor care nu corespund criteriilor de testare stabilite prin Decizia BCE/2010/14 (mașini de numărat fără separare automată a bancnotelor suspecte de cele autentice) - categoria 2.

Aceste teste nu includ instrumentele de verificare, precum lupele și lămpile cu raze ultraviolete, care nu afișează în mod automat rezultatele obținute în urma verificării autenticității, obligând astfel utilizatorul să stabilească dacă bancnota verificată este autentică sau nu. Totodată, echipamentele de procesare a bancnotelor nu sunt incluse în sfera de aplicare a acestor teste (consultați rezultatele testelor efectuate asupra echipamentelor de procesare a bancnotelor).

Procedura de testare

Testul bancnotelor contrafăcute se efectuează prin intermediul unui pachet de testare standardizat, care cuprinde bancnote euro autentice, bancnote contrafăcute reprezentative identificate în circulație și documente suplimentare create de Eurosistem pentru a reproduce și a include anumite caracteristici ale bancnotelor euro.

Numai tipurile de dispozitive care au detectat cu succes toate bancnotele contrafăcute din pachetul de testare vor fi afișate pe website-ul BCE. Cele care nu au obținut rezultate pozitive în urma testelor efectuate nu vor fi publicate pe website.

Testul de recunoaștere se realizează prin intermediul unui pachet de testare care include 20 de bancnote euro autentice și în stare corespunzătoare pentru toate seriile și cupiurile acceptate de respectivul tip de dispozitiv. Numai tipurile de dispozitive care au acceptat 90% dintre bancnotele euro autentice și în stare corespunzătoare din pachetul de testare vor fi publicate pe website-ul BCE, alături de procentul de identificare a bancnotelor euro autentice.

Perioada de valabilitate a rezultatelor testelor

Rezultatele testelor sunt publicate pe acest website în decurs de o lună de la finalizarea testului. Luând în considerare apariția unor noi bancnote euro contrafăcute și actualizarea periodică a pachetului de testare, informațiile despre dispozitivele testate vor fi eliminate de pe website-ul BCE după expirarea unei perioade de un an calendaristic de la finele lunii în care informațiile despre acestea au fost publicate, cu excepția cazului în care dispozitivul a fost retestat cu succes de către o BCN în cadrul unui test anual sau al unei sesiuni de retestare pe bază ad-hoc. Orice retestare nereușită a unui dispozitiv sau orice refuz din partea producătorului de a prezenta dispozitivul în vederea retestării va avea ca efect ștergerea imediată din listă (liste) a informațiilor despre tipul de dispozitiv respectiv. Rapoartele de sinteză pe care BCN le pot furniza producătorilor unui dispozitiv sau intermediarului desemnat al acestuia sunt valabile numai în condițiile de testare existente la data testării și atât timp cât rezultatele testelor sunt publicate pe acest website.

Luând în considerare faptul că oricând pot apărea tipuri noi de bancnote contrafăcute având caracteristici diferite de cele ale bancnotelor utilizate pentru testare, este important de reținut faptul că rezultatele testelor bancnotelor contrafăcute și ale testelor de recunoaștere publicate pe acest website reflectă în mică măsură capacitatea dispozitivelor testate de a detecta bancnotele contrafăcute din pachetul de testare utilizat în ziua efectuării testului (consultați rezultatele testelor asupra dispozitivelor de stabilire a autenticității bancnotelor).

Solicitare de testare a produselor

Testele susțin producătorii în demersurile acestora de a dezvolta și a îmbunătăți dispozitivele de stabilire a autenticității bancnotelor. Producătorii dispozitivelor (sau intermediarii desemnați ai acestora) trebuie să contacteze BCN în vederea (re)testării gratuite a dispozitivelor (consultați lista persoanelor de contact de la BCN).