Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het testen van bankbiljettendetectiemachines

Doel

Om de producenten van vervalsingendetectieapparatuur te ondersteunen bij het ontwikkelen en verbeteren van hun producten, bieden de nationale centrale banken van het Eurosysteem (NCB's) deze producenten, of door hen aangewezen vertegenwoordigers, de mogelijkheid deze apparaten te testen met behulp van uitgebreid pakket representatieve valse eurobankbiljetten. Om gebruikers van bankbiljetten te helpen bij hun keuze uit de beschikbare apparaten, publiceert de Europese Centrale Bank gegevens over de geteste apparaten.

Vervalsingsdetectieapparaten zijn voor winkeliers en andere gebruikers van eurobankbiljetten een hulpmiddel bij het herkennen van vervalsingen, maar ze kunnen niet geheel in de plaats treden van het eigen oordeel dat de gebruiker zich op basis van de echtheidskenmerken van het bankbiljet vormt (zie de gegevens over de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten).

Overeenkomstig een gemeenschappelijke procedure van het Eurosysteem wordt elk apparaat door een NCB getest om te controleren of het:

  • de valse eurobankbiljetten in een testpakket vervalsingen als vals herkent (de "vervalsingsdetectietest");
  • de echte eurobankbiljetten in een testpakket echte bankbiljetten als echt herkent (de "herkenningstest").

De tests zijn niet bedoeld om vast te stellen of een apparaat gebruikersvriendelijk, veilig, duurzaam of gemakkelijk te onderhouden is.

Reikwijdte

Deze tests worden alleen aangeboden voor "zelfdetectieapparaten". Zelfdetectieapparaten zijn apparaten die met een gekleurd lampje, een geluidssignaal of op een tekstdisplay aangeven of een eurobankbiljet als echt of vals is herkend.

De detectieapparaten die in aanmerking komen om getest te worden, kunnen als volgt worden geclassificeerd:

  • stand-alone detectieapparaten waarin per keer één biljet wordt ingevoerd en gecontroleerd (geen stapeltjes biljetten): categorie 1a;
  • biljettenacceptatiemodules met enkelvoudige biljetinvoer (geen stapeltjes bankbiljetten) die in automaten, bijvoorbeeld verkoopautomaten, worden geïntegreerd: categorie 1b;
  • apparaten voor batchverwerking die bankbiljetten tellen en op echtheid controleren maar niet in aanmerking komen om getest te worden krachtens Besluit ECB/2010/14 (zijnde telmachines die verdachte bankbiljetten niet automatisch van echte biljetten scheiden): categorie 2.

Niet in deze tests begrepen zijn verificatiehulpmiddelen, zoals vergrootglazen en UV-lampen, die niet automatisch de uitkomst van de echtheidscontrole geven en waarbij de gebruiker dus moet bepalen of het gecontroleerde bankbiljet echt is of niet. Bankbiljettensorteermachines vallen eveneens buiten het kader van deze tests (zie de testresultaten van bankbiljettensorteermachines).

Testprocedure

De vervalsingsdetectietest wordt uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerd testpakket dat bestaat uit echte eurobankbiljetten en representatieve vervalsingen die in omloop zijn aangetroffen, aangevuld met reproducties van bankbiljetten die door het Eurosysteem zijn geproduceerd en bepaalde eigenschappen van eurobankbiljetten bevatten.

Op de website van de ECB worden uitsluitend de apparaattypen gepubliceerd die alle vervalsingen in het testpakket hebben gedetecteerd. De apparaattypen die niet door de test komen, worden niet gepubliceerd.

De herkenningstest wordt uitgevoerd met behulp van een testpakket dat bestaat uit twintig echte, geschikte eurobankbiljetten van elke serie en coupure die door het betreffende apparaattype wordt ondersteund. Op de website van de ECB worden uitsluitend de apparaattypen gepubliceerd die 90% van de echte en geschikte bankbiljetten in het testpakket correct hebben geaccepteerd. Daarbij wordt het percentage correct herkende echte eurobankbiljetten aangegeven.

Geldigheidsduur van de testresultaten

De testresultaten worden binnen één maand na afronding van de test op deze website gepubliceerd. Aangezien er steeds nieuwe vervalsingen verschijnen en het vervalsingstestpakket regelmatig wordt geactualiseerd, wordt de informatie over een getest apparaat twaalf kalendermaanden na de maand van publicatie van de ECB-website verwijderd. Dit geldt niet als het apparaat in een jaarlijkse of ad-hoctest van een NCB opnieuw getest is en voor deze test is geslaagd. Indien een apparaattype niet door deze tests komt of de fabrikant ervan weigert het voor een test aan te bieden, dan wordt de informatie over dat apparaat eveneens onmiddellijk uit de lijst(en) verwijderd. Samenvattende testrapporten die een NCB verstrekt aan de producent van een apparaat of diens vertegenwoordiger, zijn slechts geldig in het kader van de testomstandigheden op de testdatum en voor zolang de testresultaten op deze website staan.

Er kunnen zich te allen tijde nieuwe vervalsingen voordoen, met eigenschappen die afwijken van de eigenschappen van de bankbiljetten die voor de test zijn gebruikt. Daarom wordt hier benadrukt dat de resultaten van de vervalsingsdetectie- en herkenningstests die op deze website gepubliceerd worden, slechts betrekking hebben op het vermogen van het geteste apparaat om de vervalsingen te herkennen die op de dag van de test tot het testpakket behoorden en voor de test zijn gebruikt (zie de testresultaten van bankbiljettendetectieapparaten).

Een test van uw product aanvragen

Deze tests helpen producenten bij het ontwikkelen en verbeteren van bankbiljettendetectieapparaten. Om zich voor een (nieuwe) test aan te melden, dienen producenten van apparaten (of door hen aangewezen vertegenwoordigers) contact op te nemen met een NCB. (Zie de lijst met NCB-contactadressen). Aan deze tests zijn geen kosten verbonden.