Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Setelien aitouden tarkastuslaitteiden testaus

Tausta-ajatus

Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit tukevat väärennökset havaitsevien laitteiden valmistajia niiden pyrkimyksissä kehittää ja parantaa tuotteitaan tarjoamalla väärennökset havaitsevien laitteiden valmistajille tai niiden edustajille mahdollisuuden testata laitteensa tyypillisten euroseteliväärennösten avulla. Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tietoa testatuista laitteista, jotta setelien käyttäjien olisi helpompi tehdä valintoja markkinoilla olevien laitteiden välillä.

Väärennökset havaitsevat laitteet voivat olla avuksi euroseteliväärennösten tunnistamisessa, mutta ne eivät voi täysin korvata myyjien tai muiden setelien käyttäjien harkintaa, joka perustuu setelien turvatekijöiden tarkastamiseen (ks. Eurosetelien turvatekijät).

Kansalliset keskuspankit testaavat laitteet eurojärjestelmän yhteisellä testausmenetelmällä. Testeillä mitataan laitteen kykyä

  • havaita väärennettyjä euroseteleitä sisältävässä testinipussa olevat euroseteliväärennökset (väärennösten tunnistustesti – counterfeit test) ja
  • tunnistaa aitoja euroseteleitä sisältävässä testinipussa olevat aidot eurosetelit (tunnistustesti – recognition test).

Testien tarkoituksena ei ole määrittää, onko laite helppokäyttöinen, turvallinen, kestävä, helppo huoltaa tms.

Testattavat laitteet

Testattaviksi soveltuvat ns. automaattiset väärennöstenhavaitsemislaitteet. Automaattiset väärennöstenhavaitsemislaitteet ilmaisevat merkkivalolla, äänimerkillä tai näytölle tulevalla tekstillä, onko tarkastettava seteli aito vai ei.

Testattaviksi soveltuvat aitouden tarkastuslaitteet on jaettu luokkiin seuraavasti:

  • Luokka 1a: itsenäiset laitteet, jotka tarkastavat yhden setelin aitouden kerrallaan (ei nippuja)
  • Luokka 1b: myyntiautomaattien tms. lisälaitteet, joihin voi syöttää yhden setelin kerrallaan (ei nippuja)
  • Luokka 2: setelinippuja käsittelevät laitteet, joita käytetään setelien laskennassa ja aitouden tarkastamisessa mutta jotka eivät sovellu testattaviksi päätöksen EKP/2010/14 nojalla (esimerkiksi laskentalaitteet, jotka eivät erottele epäilyttäviä seteleitä automaattisesti)

Testattaviksi eivät sovellu setelien aitouden varmistamisessa käytettävät apuvälineet kuten suurennuslasit, ultraviolettilamput tms., jotka eivät tunnista setelien aitoutta automaattisesti vaan edellyttävät, että käyttäjä tekee päätöksen siitä, onko tarkasteltava seteli aito vai ei. Tällä testausmenettelyllä ei testata myöskään setelinkäsittelylaitteita (ks. Setelinkäsittelylaitteiden testitulokset).

Testausmenetelmä

Väärennösten tunnistustesti tehdään standardoidulla testinipulla. Testinipussa on aitojen eurosetelien lisäksi valikoima kierrosta poistettuja euroseteliväärennöksiä ja eurojärjestelmän testausta varten valmistamia jäljitelmiä, joilla on tiettyjä eurosetelien ominaisuuksia.

EKP:n verkkosivuilla olevassa listassa mainitaan vain ne laitetyypit, jotka havaitsevat kaikki testinipun väärennökset. Laitteita, jotka eivät läpäise testiä, ei mainita.

Tunnistustesti tehdään testinipulla, jossa on aitoja ja hyväkuntoisia seteleitä kustakin laitetyypin hyväksymästä eurosetelisarjasta. Kutakin seteliä on 20 kappaletta. Nippuun valitaan ne seteliarvot, joita laitetyyppi pystyy käsittelemään. EKP:n verkkosivuilla olevassa listassa mainitaan vain ne laitetyypit, jotka tunnistavat 90 % testinipun aidoista ja hyväkuntoisista euroseteleistä, ja jokaisen kohdalla kerrotaan, kuinka suuren osan aidoista euroseteleistä laitetyyppi tunnisti.

Testitulosten voimassaolo

Testitulokset julkaistaan näillä verkkosivuilla kuukauden sisällä testin suorittamisesta. Koska kiertoon ilmaantuu jatkuvasti uusia euroseteliväärennöksiä ja testinippua päivitetään säännöllisesti, tiedot testatuista laitteista poistetaan EKP:n verkkosivuilta, kun testin suorittamiskuukaudesta on kulunut 12 kuukautta, ellei laite sillä välin ole läpäissyt testiä uudelleen joko vuotuisessa testauksessa (annual test) tai tarpeen mukaan suoritetussa uudelleentestauksessa (retest) jossakin kansallisessa keskuspankissa. Laitetyyppiä koskevat tiedot poistetaan myös silloin, jos laitetyyppi ei läpäise testausta tai jos valmistaja ei luovuta laitetyyppiä testattavaksi. Kansallisten keskuspankkien laitteiden valmistajille tai niiden edustajille mahdollisesti antamat testausraportit kuvaavat laitteiden toimintaa ainoastaan testipäivänä vallinneissa testausolosuhteissa, ja ne ovat voimassa vain niin kauan kuin testitulokset pidetään näillä verkkosivuilla.

Milloin tahansa voi tulla ilmi uusia seteliväärennöksiä, joissa on erilaisia piirteitä kuin testissä käytettävissä väärennöksissä. Siksi on painotettava, että näillä verkkosivuilla julkaistut väärennös- ja tunnistustestien tulokset kertovat ainoastaan testatun laitteen kyvystä havaita testinippuun testauspäivänä sisältyneet väärennökset (ks. Testauksen läpäisseet setelien aitouden tarkastuslaitteet).

Laitteen testauttaminen

Testauksen tarkoituksena on tukea valmistajia niiden pyrkimyksissä kehittää setelien aitouden tarkastuslaitteita ja parantaa niiden tehokkuutta. Laitevalmistajien tai niiden edustajien tulisi ottaa yhteyttä johonkin kansalliseen keskuspankkiin laitteiden maksutonta (uudelleen)testausta varten (ks. Kansallisten keskuspankkien yhteystiedot).