Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių testavimas

Tikslas

Siekdami padėti padirbtų banknotų atpažinimo įrenginių gamintojams kurti ir tobulinti savo produktus, Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai (NCB) siūlo padirbtų banknotų atpažinimo įrenginių gamintojams (arba jų paskirtiems atstovams) galimybę testuoti tokius įrenginius naudojant įvairius tipiškus padirbtus eurų banknotus. Europos Centrinis Bankas skelbia informaciją apie testuotus įrenginius, kad naudotojams būtų lengviau išsirinkti iš esamų įrenginių.

Padirbtų banknotų atpažinimo įrenginiai gali padėti mažmenininkams ir kitiems naudotojams atpažinti padirbtus eurų banknotus, tačiau jie negali visiškai pakeisti naudotojo nuomonės, kurią jis susidaro pagal banknotų apsaugos požymius (žr. informaciją apie eurų banknotų apsaugos požymius).

Kiekvieną įrenginį testuoja NCB, laikydamasis bendros visoje Eurosistemoje taikomos procedūros, pagal kurią patikrinama, ar įrenginys:

  • teisingai atpažįsta padirbtus eurų banknotus, įtrauktus į testavimui naudojamą padirbtų banknotų rinkinį (padirbtų banknotų atpažinimo testas),
  • teisingai nustato tikrus eurų banknotus, įtrauktus į testavimui naudojamą tikrų eurų banknotų rinkinį (atpažinimo testas).

Įrenginių testavimo metu netikrinamas jų patogumas naudoti, saugumas, patvarumas, praktiškumas ir pan.

Aprėptis

Testuojami tik automatiniai atpažinimo įrenginiai. Automatiniai atpažinimo įrenginiai – tai įrenginiai, kurie tekstu ekrane, regimu ar girdimu būdu nurodo, ar patikrintas banknotas yra tikras ar ne.

Tinkamų testuoti autentiškumo tikrinimo įrenginių tipai gali būti suskirstyti į šias kategorijas:

  • autonominiai autentiškumo tikrinimo įrenginiai, į kuriuos banknotai įdedami po vieną (banknotų paketai neapdorojami) – 1a kategorija;
  • į įvairius aparatus, pavyzdžiui, smulkių prekių automatus, integruojami banknotų priėmimo moduliai, į kuriuos banknotai dedami po vieną (banknotų paketai neapdorojami) – 1b kategorija;
  • banknotų paketus apdorojantys įrenginiai, skirti banknotams skaičiuoti ir jų autentiškumui tikrinti, kurie nėra tinkami testuoti pagal Sprendimą ECB/2010/14 (skaičiavimo aparatai, kurie automatiškai neatskiria įtartinų banknotų nuo tikrų banknotų) – 2 kategorija.

Šie testai netaikomi autentiškumą padedančioms nustatyti priemonėms, pavyzdžiui, didinamiesiems stiklams ir ultravioletinėms lempoms, kurias naudojant autentiškumo nustatymo rezultatas nepateikiamas automatiškai ir dėl to naudotojas turi pats nuspręsti, ar patikrintas banknotas yra tikras ar ne. Jie taip pat netaikomi banknotų tvarkymo aparatams (žr. banknotų tvarkymo aparatų testų rezultatus).

Testavimo procedūra

Padirbtų banknotų atpažinimo testas atliekamas naudojant standartinį testavimui skirtą banknotų rinkinį, kurį sudaro tikri eurų banknotai, apyvartoje rasti tipiški padirbti eurų banknotai ir papildomi dokumentai, kuriuos Eurosistema sukūrė tam, kad būtų galima atkurti ir įtraukti tam tikras eurų banknotų ypatybes.

ECB interneto svetainėje skelbiami tik tie įrenginių tipai, kurie sėkmingai atpažino visus testavimui naudotame rinkinyje buvusius padirbtus banknotus. Įrenginių tipai, kurių testavimo rezultatas yra neigiamas, nebus skelbiami.

Atpažinimo testas atliekamas naudojant testavimui skirtą banknotų rinkinį, kurį sudaro 20 tikrų ir tinkamų kiekvienos serijos ir nominalo eurų banknotų, kuriuos gali patikrinti konkretaus tipo įrenginys. ECB interneto svetainėje bus paskelbti tik tie įrenginių tipai, kurie atpažįsta 90 % tikrų ir tinkamų eurų banknotų iš testavimui skirto rinkinio, nurodant tikrų eurų banknotų, kurių autentiškumas buvo teisingai nustatytas, procentą.

Testų rezultatų galiojimo laikas

Testų rezultatai bus paskelbti šioje svetainėje per mėnesį nuo testavimo datos. Atsižvelgiant į tai, kad apyvartoje pasirodo vis naujų padirbtų eurų banknotų, o testavimui skirtas banknotų rinkinys nuolat atnaujinamas, informacija apie testuotą įrenginį bus išimta iš ECB interneto svetainės praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo to mėnesio, kurį informacija buvo paskelbta, pabaigos, nebent įrenginys buvo sėkmingai pakartotinai testuotas, atliekant kasmetinį testą, arba jį pakartotinai testavo NCB ad hoc pagrindu. Testavimo metu nustačius, kad įrenginio tipas kuriuo nors atžvilgiu netinkamas arba gamintojui atsisakius pateikti atitinkamo tipo įrenginį testuoti, informacija apie šį įrenginio tipą bus nedelsiant išimta iš šio sąrašo (-ų). Testavimo ataskaitų santraukoms, kurias NCB teikia įrenginio gamintojui arba jo paskirtam atstovui, taikomos tik tos patikrinimo sąlygos, kurios galiojo testavimo dieną, ir tik tol, kol testų rezultatai skelbiami šioje interneto svetainėje.

Kadangi bet kada gali atsirasti naujai padirbtų banknotų, turinčių kitokių nei testavimui naudotų padirbtų banknotų požymių, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje interneto svetainėje paskelbti padirbtų banknotų nustatymo ir atpažinimo rezultatai rodo tik testuotų įrenginių gebėjimą atpažinti į testavimo rinkinį įtrauktus padirbtus banknotus, kurie buvo naudojami testavimo dieną (žr. banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių testų rezultatus).

Pildyti prašymą dėl įrenginio testavimo

Šie testavimai padeda gamintojams kurti ir tobulinti banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginius. Norėdami nemokamai (pakartotinai) testuoti savo įrenginius, įrenginių gamintojai (arba jų paskirti atstovai) turėtų kreiptis į atitinkamą nacionalinį centrinį banką (žr. nacionalinių centrinių bankų sąrašą).