Menu

Arhitectură peisagistică

Prin reinterpretarea teoriei peisagistice clasice a „grădinii englezești”, compania elvețiană Vogt Landscape Architects a elaborat un proiect sofisticat pentru zona din jurul noului sediu al BCE. Râul Main a constituit principala sursă de inspirație pentru proiectarea parcului, în care sunt plantați peste 700 de arbori din 25 de specii diferite. Galerie foto

Crearea unei grădini englezești pentru BCE

Principiul definitoriu al „grădinii englezești” a constat în armonia cu peisajul înconjurător și în prezentarea unei imagini idealizate a naturii, într-o interpretare liberă a peisajului rural tipic englezesc. Multe dintre parcurile londoneze sau dintre domeniile conacelor englezești, sau chiar Englischer Garten din München, urmează același principiu. Elementul caracteristic al acestui stil este modul în care arhitecții peisagiști au incorporat în proiecte deplasarea oamenilor și schimbările lor constante de perspectivă. Acesta a fost conceptul pe care l-a avut în vedere firma Vogt Landscape Architects atunci când a elaborat proiectul peisagistic pentru noul sediu al BCE.

Pentru început, arhitecții peisagiști au analizat amănunțit amplasamentul în vederea unei înțelegeri profunde a atributelor sale. În opinia lor, aspectul cel mai evident era proximitatea cu Osthafen, situat direct pe malurile râului Main. Prin urmare, arhitecții au ales să facă din apă elementul central, distinctiv al proiectului peisagistic.

Râul - principala sursă de inspirație pentru realizarea parcului

În ceea ce privește suprafețele acoperite de vegetație (softscape), ideea de bază a constituit-o abstractizarea terenului tipic al luncii inundabile naturale: topografia specială a peisajului riveran, cu crevase și platouri, brațe moarte, eroziuni și povârnișuri este abstractizată în forme geometrice. Rezultatul este un parc constând într-un peisaj riveran stilizat care urmează contururile râului Main și incorporează hala pieței, zgârie-norii și alte facilități esențiale, păstrând în același timp toate calitățile unui parc. Vegetația potențează, dar și pune în discuție ideea de peisaj riveran, prin combinarea florei tipice a râului cu plante exotice, a căror prezență este neobișnuită într-un astfel de habitat. Majoritatea arborilor au frunze căzătoare, ceea ce le permite oamenilor să fie martori la trecerea anotimpurilor. Pajiștile cu arbori răzleți sunt întrerupte din loc în loc de desișuri, garduri vii, formațiuni tipice malurilor de râu și rânduri de copaci care reiterează forma văilor râurilor.

În ceea ce privește suprafețele neacoperite de vegetație ale parcului (hardscape), unele zone sunt pavate cu piatră cubică, care se pierde treptat în asfalt sau în iarbă, fără a forma margini ascuțite. Unele pavele datează din perioada în care Grossmarkthalle găzduia încă piața de gros a orașului Frankfurt. De asemenea, unele dintre văile de râu conturate sunt umplute cu tipurile de pietre specifice unor astfel de zone.

Un „plămân verde” al orașului Frankfurt

În luna noiembrie 2012 a fost plantat primul arbore de Ginkgo, acțiune care a marcat începutul execuției proiectului peisagistic. Arhitecții peisagiști au creat un parc ce pare să se fi dezvoltat în mod natural, deși totul a fost, desigur, atent gândit și proiectat. Același lucru este valabil și în cazul elementelor de siguranță necesare, care au fost incorporate în peisaj, de exemplu ziduri și garduri, marcând limita exterioară a amplasamentului. Acestea sunt integrate stratificat în parc astfel încât, pe cât posibil, spațiul verde să nu fie perceput, nici dinăuntru, nici din afară, ca un spațiu închis. Zidul exterior este realizat din materiale care reflectă consistența pământului, creând impresia că parcul continuă. Gardul, care urmează parțial unduirile peisajului, este o structură metalică de tip palisadă, cu spații între elementele verticale variind între lățimi minime și maxime predefinite.

Alături de alte parcuri din împrejurimi, cum ar fi GrünGürtel (centura de verdeață a orașului Frankfurt), Mainuferpark (un parc care se întinde de-a lungul malurilor râului Main), Hafenpark (un parc nou, bazat pe conceptul „sport și mișcare”), aflat în apropiere, și Ostpark (parcul din cartierul Ostend), peisajul din jurul noului sediu al BCE contribuie la crearea unui „plămân verde” al orașului Frankfurt.