Menu

Architektura krajobrazu

Wyrafinowany projekt zagospodarowania terenu wokół nowej siedziby EBC, autorstwa szwajcarskiej pracowni Vogt Landscape Architects, stanowi wariację na temat tradycyjnego ogrodu angielskiego. Inspiracją krajobrazu parkowego, utworzonego przez ponad 700 drzew należących do 25 gatunków, stała się rzeka Men. Galeria zdjęć

Angielski ogród EBC

Założeniem ogrodu angielskiego jest harmonia z otaczającym krajobrazem i idealizacja natury, w luźnym nawiązaniu do typowego pejzażu Anglii. Na tej zasadzie opiera się wiele parków w Londynie i ogrodów przy angielskich rezydencjach, a w Niemczech – monachijski Englischer Garten. Typowe dla tego stylu jest uwzględnienie w planie architektonicznym tras przemieszczania się ludzi i ciągłego przesuwania się perspektywy. Z taką właśnie wizją projektanci Vogt Landscape Architects przystąpili do tworzenia krajobrazu nowej siedziby EBC.

Rozpoczęli od szczegółowej analizy terenu, aby dobrze poznać jego specyfikę. Najbardziej charakterystyczną cechą okazała się bliskość portu Osthafen nad Menem. Postanowili zatem, że centralnym, wyróżniającym elementem rozwiązania krajobrazowego będzie woda.

Park inspirowany rzeką

Jeśli chodzi o szatę roślinną, podstawowym założeniem było odwzorowanie, w abstrakcyjnej formie, ukształtowania terenu typowego dla równiny zalewowej. Specyficzną topografię krajobrazu rzecznego – meandry i tarasy, starorzecza, wyrwy i skarpy – przełożono na formy geometryczne. W powstały układ parkowy, który odwzorowuje linię brzegową Menu, dobrze wkomponowują się Grossmarkthalle i wieżowiec oraz pomniejsze budowle i instalacje techniczne. Szata roślinna obejmuje oprócz typowych gatunków nadwodnych także okazy egzotyczne, pozornie obce w takim otoczeniu, dzięki czemu podkreśla charakter krajobrazu rzecznego, jednocześnie z nim kontrastując. Większość drzew to gatunki liściaste, których wygląd zmienia się wraz z porami roku. Łąki z rzadko rosnącymi drzewami są poprzecinane gęstymi zagajnikami, żywopłotami, typowymi formacjami nadrzecznymi i rzędami drzew układającymi się w kształt dolin rzecznych.

Jeśli chodzi o powierzchnie utwardzone, część terenu jest wybrukowana, przy czym nie ma ostrej linii bruku, lecz wydaje się on płynnie przechodzić w płaszczyzny asfaltowe i trawiaste. Niektóre kamienie brukowe pochodzą jeszcze z czasów, kiedy w Grossmarkthalle mieściła się frankfurcka giełda owocowo-warzywna. Sztuczne doliny rzeczne są częściowo wyłożone kamieniami, jakie zwykle występują w dolinach naturalnych.

Zielone płuca miasta

W listopadzie 2012 posadzono pierwsze miłorzęby – tak rozpoczęła się realizacja projektu krajobrazowego. Architektom udało się stworzyć park, który sprawia wrażenie całkowicie naturalnego, choć oczywiście każdy jego element został starannie przemyślany i zaplanowany. Dotyczy to także zabezpieczeń, które zostały wkomponowane w krajobraz jako mury i ogrodzenia wyznaczające granice terenu. Ich warstwowy układ sprawia, że ani od zewnątrz, ani z wewnątrz nie widać, że teren zielony stanowi zamkniętą przestrzeń. Mur zewnętrzny jest wykonany z materiałów przypominających fakturą ziemię, więc wygląda jak przedłużenie parku. Ogrodzenie, które częściowo odwzorowuje naturalne pofałdowanie terenu, wykonane jest z metalu i ma formę palisady. Odstępy między jego elementami pionowymi są nierówne (w granicach określonej szerokości minimalnej i maksymalnej).

Teren wokół nowej siedziby EBC jest dopełnieniem zielonych płuc miasta, tworzonych przez okoliczne parki: okalające centrum planty zwane GrünGürtel, biegnący wzdłuż rzeki Mainuferpark, nowy rekreacyjno-sportowy Hafenpark oraz należący do Ostendu Ostpark.