Menu

Parková úprava

Díky nové interpretaci tradičního konceptu anglické zahrady vytvořilo švýcarské architektonické studio Vogt Landscape Architects důmyslný návrh úpravy okolí nového sídla ECB. Důležitou inspirací pro pojetí parku, kde je vysazeno přes 700 stromů 25 různých druhů, byla řeka Mohan. Galerie

Tvorba anglické zahrady pro ECB

Základním principem anglické zahrady bylo, že by měla být v souladu s okolní krajinou a prezentovat idealizovaný pohled na přírodu, který zhruba vycházel z typické anglické venkovské krajiny. Tímto principem se řídí mnoho londýnských parků a anglických honosných venkovských sídel, ale také park Englischer Garten v Mnichově. Typické pro tento styl je, jak zahradní architekti do svých návrhů zapracovali pohyb osob a jejich neustále se měnící úhel pohledu. S ohledem na tento koncept připravilo studio Vogt Landscape Architects návrh parku u nového sídla ECB.

Architekti nejprve areál velmi podrobně prozkoumali, aby získali komplexní představu o jeho vlastnostech. Nejnápadnějším rysem pro ně byla blízkost přístavu Osthafen přímo na březích Mohanu. Vybrali si proto vodu jako ústřední a odlišující prvek parku.

Řeka slouží parku jako hlavní inspirace

Hlavní ideou terénních a parkových úprav byla abstrakce typického terénu říční nivy: charakteristický povrch říční krajiny s prohlubněmi, planinami, slepými rameny, podemletými břehy a stráněmi byl převeden do abstraktních geometrických forem. Výsledkem je parková úprava sestávající ze stylizované říční krajiny, která sleduje tvar řeky Mohanu a začleňuje do sebe tržnici, výškovou budovu a další důležité stavby, ale zachovává si všechny vlastnosti parku. Vegetace ideu říční krajiny zároveň posiluje i zpochybňuje díky kombinaci typických říčních rostlin a exotických rostlin, které v tomto prostředí působí nezvykle. Většina stromů je opadavá, což lidem umožňuje vnímat střídání různých ročních období. Louky se stromy vysázenými ve velkých rozestupech se střídají s hustými lesíky, mezemi, typickým pobřežním porostem a řadami stromů, které napodobují říční údolí.

Pokud jde o pevné povrchy, některé části parku jsou vydlážděny dlažebními kostkami, které se postupně prolínají s asfaltem nebo trávou, takže nevytvářejí ostré hranice. Některé dlažební kostky pocházejí ještě z doby, kdy v Grossmarkthalle sídlila velkoobchodní tržnice. Některá tvarovaná říční údolí jsou vyplněna druhy kamenů, které se v takových místech obvykle nacházejí.

„Zelené plíce“ Frankfurtu

V listopadu 2012 byly vysazeny první jinany dvoulaločné, čímž byla zahájena realizace parkových úprav. Architekti vytvořili park, který působí, jako kdyby vyrostl přirozeně, ale vše samozřejmě bylo pečlivě naplánováno a promyšleno. To platí také pro nezbytné bezpečnostní prvky, které jsou zabudovány do krajiny v podobě zdí a plotů, které areál ohraničují. Jsou v parku umístěny ve vrstvách, takže zelený prostor zvenku i zevnitř v maximální možné míře působí dojmem, že není uzavřeným areálem. Obvodová zeď je postavena z materiálů, které se konzistencí podobají zemině, takže působí jako pokračování parku. Plot, který částečně navazuje na zvlněnou krajinu, je kovová konstrukce připomínající palisádu s mezerami mezi jednotlivými vertikálními prvky, jejichž šířka je proměnlivá mezi stanovenou minimální a maximální hodnotou.

Společně s ostatními parky v okolí, jako jsou GrünGürtel (zelený pás Frankfurtu), Mainuferpark (zelené plochy kolem nábřeží Mohanu) i nedaleký Hafenpark (nový park s motivem „sport a pohyb“) a Ostpark (park ve frankfurtské čtvrti Ostend), se bude park v okolí nového sídla ECB podílet na vytvoření tzv. zelených plic Frankfurtu.