Menu

Maisemasuunnittelu

Sveitsiläinen maisema-arkkitehtitoimisto Vogt on suunnitellut EKP:n uusien toimitilojen ympärille tyylikkään puiston. Tavoitteena oli luoda uusi tulkinta perinteisestä englantilaisesta maisemapuutarhasta. Tärkeimpänä inspiraation lähteenä oli Main-joki. Puistoalueelle on istutettu 25:tä eri puulajia ja yli 700 puuta. Kuvagalleria

EKP:n englantilainen maisemapuutarha

Englantilaisen maisemapuutarhan perusajatuksia ovat puutarhan sopusointu ympäröivän maiseman kanssa ja idealisoitu näkemys luonnosta. Tyyli perustuu löyhästi tyypilliseen englantilaiseen maalaismaisemaan. Monet Lontoon puistot ja englantilaisten kartanoiden tilukset on suunniteltu tällä periaatteella. Esimerkkinä englantilaisesta maisemapuutarhasta voidaan mainita myös Münchenissä sijaitseva Englischer Garten. Tällaista puutarhaa suunnitellessaan maisema-arkkitehdit huomioivat ihmisten liikkumisen ja sen myötä jatkuvasti muuttuvat perspektiivit. Myös EKP:n uusien toimitilojen maisemasuunnitelma perustuu tällaiseen ajatteluun.

Vogtin maisema-arkkitehdit aloittivat työnsä tutustumalla huolellisesti alueeseen ja sen erityispiirteisiin. Uusien toimitilojen sijainti Main-joen rannalla lähellä Osthafenin satama-aluetta nousi keskeiseksi piirteeksi. Maisemasuunnitelman pääelementiksi valittiin vesi.

Joki tärkein inspiraation lähde

Kasvillisuuden haluttiin jäljittelevän tyypillisen jokitasangon maisemaa. Jokimaisemaan olennaisesti kuuluvat muodot, kuten kivikot, tasanteet, suvannot, penkereet ja rinteet, on muunnettu geometrisiksi muodoiksi. Tuloksena on jokimaisema, joka seurailee Mainin rantaviivaa. Vanha tukkukaupparakennus, toimistotorni ja muut rakennukset on otettu osaksi maisemapuistoa. Puistossa on sekä perinteisiä jokivarren kasveja että yllättäviä eksoottisia kasveja. Puustosta suurin osa on lehtipuita, joten vuodenaikojen vaihtelu näkyy selvästi. Tiheät puistikot halkovat avarampia niittyalueita, ja luonnonmukaiset pensasaidat, tyypilliset jokirannan muodostelmat ja puustorivit toistavat jokilaaksojen muotoja.

Osa alueista on päällystetty mukulakivillä, jotka väistyvät vähitellen asfaltin tai nurmikon tieltä ilman jyrkkiä rajoja. Osa kivistä on ajalta, jolloin Grossmarkthallen rakennuksessa toimi tukkukaupan keskus. Osassa jokilaaksoista on jokimaisemassa tyypillisesti esiintyviä kiviä.

Lisää vehreyttä kaupunkiin

Maisemasuunnitelman toteutus aloitettiin marraskuussa 2012, jolloin istutettiin ensimmäiset ginkgo-puut. Arkkitehdit ovat luoneet luonnolliselta maisemalta vaikuttavan puiston, jossa kaikki elementit on suunniteltu huolella. Maisemasuunnittelussa on otettu huomioon myös tarvittavat turvajärjestelyt, ja puistoaluetta rajaavat muurit ja aidat on sulautettu puistoon niin, että viheralue näyttää ulko- ja sisäpuolelta mahdollisimman avoimelta. Myös ulkoseinämä vaikuttaa olevan osa puistoa. Osittain maiseman pinnanmuotoja seurailevan metalliaidan pystysuorat elementit on sijoitettu vaihteleville etäisyyksille.

Lähellä on muitakin puistoja, kuten kaupunkia kiertävä GrünGürtel-puistoalue, joen rannan Mainuferpark ja Ostendin kaupunginosan Ostpark. Lisäksi lähistöllä on liikuntapainotteinen Hafenpark. Yhdessä näiden puistojen kanssa EKP:n toimitilojen viheralue tekee Frankfurtista entistä vehreämmän kaupungin.