Menu

Landskabsarkitektur

Med en nyfortolkning af den traditionelle "engelske have" udviklede det schweiziske firma Vogt Landscape Architects et elegant design til området omkring ECB's nye hovedsæde. Main-floden har været en stor kilde til inspiration for udformningen af et parkområde, hvor man har plantet mere end 700 træer og 25 forskellige træsorter. Billedgalleri

Opførelse af en engelsk have til ECB

Hovedprincippet bag den engelske have er, at den skal være i harmoni med det omkringliggende landskab og give et idealiseret billede af naturen med en vis inspiration fra det typiske engelske landskab. Mange af parkerne i London, engelske herregårde og endda Englischer Garten i München følger dette princip. Denne stil er kendetegnet ved den måde, landskabsarkitekterne i deres design har taget højde for, hvordan folk bevæger sig rundt i parken, og deres konstant skiftende udsigtspunkter. Det var det koncept, Vogt Landscape Architects havde i tankerne, da de udformede landskabet for ECB's nye hovedsæde.

Indledningsvis undersøgte landskabsarkitekterne grunden indgående for at få en dybere forståelse, for hvad den havde at byde på. Det, der først faldt dem i øjnene, var hvor tæt grunden ligger på havneanlægget Osthafen, lige ved Main-flodens bred. Derfor besluttede de at bruge vand som en central og kendetegnende del af landskabsdesignet.

Floden som en vigtig kilde til inspiration for parken

For så vidt angår plantelivet, var tanken at skabe et landskab, der minder om en typisk naturskabt flodslette: et flodlandskabs særlige topografi med kløfter og plateauer, stillestående vand, naturlig erosion og skråninger omdannet til geometriske former. Resultatet er et parkområde bestående af et stiliseret flodlandskab, som følger Main-flodens krumninger og inddrager torvehallen, det nye højhus og andre grundlæggende funktionelle enheder og strukturer og samtidig bibeholder alle de funktioner, der er kendetegnet ved en park. Vegetationen både styrker og stiller spørgsmål ved tanken om et flodlandskab, der kombinerer planteliv fra en typisk flod med eksotiske planter, der virker fremmedartede i et sådant habitat. De fleste træer er løvfældende, og dermed har de besøgende mulighed for at opleve de forskellige årstider. Enge med spredte træer blandet med tætte skove, naturhegn, typiske flodbredsformationer og rækker af træer, der genskaber floddalenes form.

For så vidt angår infrastrukturen er nogle områder belagt med brosten med flydende overgange til asfalt- eller græsområderne i stedet for skarpe kanter. Nogle af stenene stammer fra dengang, Frankfurts engrosmarked stadig befandt sig i Grossmarkthalle. Desuden er nogle af de krumme floddale fyldt med de sten, der typisk findes i sådanne områder.

En "grøn lunge" til Frankfurt

I november 2012 blev de første tempeltræer plantet som et startskud til gennemførelsen af landskabsdesignet. Landskabsarkitekterne har skabt en park, der ved første øjekast ser ud til at være opstået af sig selv, selv om det hele naturligvis er nøje planlagt og gennemtænkt. Dette gør sig også gældende for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der som mure og hegn er integreret i landskabet og afgrænser grunden. De ligger i lag i parken, således at det grønne område hverken indefra eller udefra opfattes som et lukket område, så vidt det er muligt. Den ydre mur er lavet af jordlignende materialer, således at den ligner en fortsættelse af parken. Hegnet, som til dels følger landskabets linjer, er en palisade-lignende metalkonstruktion med skiftende mellemrum mellem de enkelte lodrette elementer inden for et fastlagt breddeinterval.

Sammen med andre parker i nærområdet som fx Grüngürtel (Frankfurts grønne bælte), Mainuferpark (et parkområde langs Main-flodens bredder), den nærliggende Hafenpark (en ny park med et sports- og bevægelsestema) og Ostpark (parken i Frankfurts Ostend-kvarter) bidrager ECB's nye hovedsæde til, at Frankfurt får en ny "grøn lunge".