Menu

Ainavu arhitektūra

Interpretējot tradicionālo t.s. angļu dārza ainavu veidošanas teoriju, Šveices uzņēmums Vogt Landscape Architects ECB jaunās ēkas apkārtnes teritorijai izveidojis izsmalcinātu plānojumu. Parka zonas galvenais iedvesmas avots bija Mainas upe – šajā zonā iestādīti vairāk nekā septiņi simti 25 dažādu veidu koku. Fotoattēli

Angļu dārza izveidošana ECB

Angļu dārza noteicošais princips bija tas, ka tam jābūt saskaņā ar apkārtējo ainavu un jārada idealizēts priekšstats par dabu. Pamatā ir samērā brīva interpretācija par tipisku Anglijas lauku ainavu. Šāds princips ievērots daudzos Londonas parkos un Anglijas muižu īpašumos, vai pat Minhenes Angļu dārzā (Englischer Garten). Šim stilam tipiski tas, kā ainavu arhitekti iestrādā savos plānojumos cilvēku kustību un to nepārtraukti mainīgos redzes punktus. Veidojot ECB jaunās ēkas apkārtnes ainavas plānojumu, Vogt Landscape Architects ievēroja minēto koncepciju.

Sākumā ainavu arhitekti veica sīku vietas analīzi, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par tās īpašībām. Acīmredzami, visuzkrītošākā īpašība bija tās tuvums Austrumu ostai (Osthafen), pašā Mainas upes krastā. Tāpēc arhitekti nolēma, ka ūdens būs ainavas plānojuma centrālais un izšķirošais elements.

Upe – galvenais parka iedvesmas avots

Kas attiecas uz ainavas dzīvās dabas elementiem (softscape), pamatideja bija saglabāt tipiskās krastmalas reljefa īpatnības – abstrahējoties no konkrētas upju ainavas topogrāfijas ar padziļinājumiem, līdzenumiem, attekām, terasēm un nogāzēm, tiek veidotas ģeometriskas formas. Rezultātā iegūta parka teritorija, kas stilizēti atgādina upes ainavu, ievērojot Mainas upes kontūras. Tajā ietilpst tirgus halle, augstceltne un citas būtiskas konstrukcijas, vienlaikus saglabājot parka īpašības. Augu valsts gan pastiprina, gan liek apšaubīt ideju par upes ainavu, kurā apvienoti tipiski upes augi un eksotiski augi, kas tādā dabiskajā vidē šķiet dīvaini. Vairākums koku ir lapu koki, tādējādi iespējams izbaudīt dažādus gadalaikus. Pļavas ar retiem koku stādījumiem mijas ar biezām audzēm, dabiskiem dzīvžogiem, tipiskiem upju krastmalas veidojumiem un koku rindām, kas atveido upju ieleju formu.

Kas attiecas uz ainavas nedzīvās dabas elementiem (hardscape), konkrētas zonas bruģētas ar akmeņiem, kas pakāpeniski izzūd asfaltā vai zāliena zonās, neveidojot asas malas. Daži akmeņi saglabājušies no tiem laikiem, kad Tirgus hallē (Grossmarkthalle) vēl bija izvietots Frankfurtes augļu un dārzeņu vairumtirdzniecības tirgus. Turklāt dažas no iezīmētajām upju ielejām pildītas ar šādos apvidos tipiski sastopamiem akmeņiem.

Frankfurtes pilsētas "zaļās plaušas"

Iezīmējot ainavas plānojuma īstenošanas sākumu, 2012. gada novembrī tika iestādīts pirmais ginkkoks. Ainavu arhitekti radījuši parku, kas šķietami izveidojies dabiskā ceļā, lai gan viss, protams, tika rūpīgi plānots un pārdomāts. Tas attiecas arī uz nepieciešamajiem drošības elementiem, kas tika iestrādāti ainavā, piemēram, laukuma robežas iezīmējošajiem vaļņiem un žogiem. Tie parkā veidoti slāņos, lai zaļā zona pēc iespējas netiktu uztverta kā ierobežots laukums ne no ārienes, ne iekšienes. Ārējais valnis izveidots no materiāliem, kas atspoguļo zemes konsistenci, tā ka tas izskatās kā parka turpinājums. Žogs, kas daļēji pielāgojas ainavas reljefam, veidots no palisādes veida metāla konstrukcijas ar atšķirīgu atstarpi starp atsevišķiem vertikālajiem elementiem, ievērojot iepriekš noteiktu minimālo un maksimālo platumu.

Kopā ar pārējiem apkārtnē esošajiem parkiem, piemēram, Frankfurtes Zaļo jostu (GrünGürtel) un Mainas Krastmalas parku (Mainuferpark), kas stiepjas gar upes krastiem, kā arī netālu esošo nesen izveidoto Ostas parku (Hafenpark), kura pamatā ir tēma "sports un kustība", un Frankfurtes Ostendas rajona Austrumu parku (Ostpark) ainava veicina to, ka ECB jaunā teritorija palīdz radīt Frankfurtes pilsētas "zaļās plaušas".