Menu

Landschapsarchitectuur

Het Zwitserse bedrijf Vogt Landscape Architects maakte een uitgekiend ontwerp voor het terrein rond het nieuwe gebouw van de ECB en baseerde zich daarbij op een nieuwe interpretatie van de traditionele landschapsarchitectuur van de ‘Engelse tuin’. De rivier de Main vormde een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp van een parklandschap, dat is beplant met ruim 700 bomen in 25 verschillende soorten. Beeldengalerij

Een 'Engelse tuin' voor de ECB

De centrale gedachte achter de ‘Engelse tuin’ was dat deze moest harmoniëren met het omringende landschap en een ideaalbeeld van de natuur moest overbrengen, losjes gebaseerd op het karakteristieke Engelse platteland. Deze gedachte ligt ten grondslag aan veel van de parken in Londen, de landgoederen rond Engelse landhuizen en zelfs de 'Englischer Garten'in München. Kenmerkend voor deze stijl is hoe landschapsarchitecten de bewegingspatronen van mensen en hun voortdurend wisselende perspectieven in hun ontwerpen verwerken. Vogt Landscape Architects had bij het maken van het landschappelijk ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB dit idee in gedachten.

Om een goed beeld van het terrein te krijgen, maakten de landschapsarchitecten er eerst een gedetailleerde analyse van. Het meest kenmerkende element voor hen was dat het terrein dicht bij de Osthafen en direct aan de oever van de Main ligt. Daarom is ervoor gekozen om water een centraal, onderscheidend element van het ontwerp te maken.

De rivier dient als belangrijke inspiratiebron voor het park.

Wat de beplanting betreft, het basisidee was om te abstraheren van karakteristieke natuurlijke uiterwaarden: de specifieke topografie van een rivierlandschap met zijn geulen en plateaus, binnenwateren, oeverafslag en glooiingen wordt abstract in geometrische vormen weergegeven. Het resultaat is een parklandschap dat bestaat uit een gestileerd rivierlandschap dat de contouren van de Main volgt en de markthal, hoogbouw en andere essentiële voorzieningen omvat, terwijl het alle eigenschappen van een park behoudt. De vegetatie versterkt en bevraagt het idee van een rivierlandschap met een combinatie van typische rivierflora en exotische planten die vreemd lijken in een dergelijk leefgebied. De meeste bomen verliezen hun bladeren, waardoor men de verschillende seizoenen kan ervaren. Graslanden met ver uit elkaar liggende bomen worden afgewisseld met dichte bosschage, natuurlijke hagen, typische oeverformaties en bomenrijen die de vorm van de rivierdalen herhalen.

Wat de bestrating betreft: bepaalde gebieden worden bestraat met keistenen die geleidelijk verdwijnen in het asfalt of de grasgebieden in plaats van scherpe randen te vormen. Sommige stenen zijn uit de tijd dat de Großmarkthalle nog de groothandelsmarkt van Frankfurt huisvestte. Bovendien zijn sommige van de rivierdalen, die volgens de hoogtelijnen zijn aangelegd, gevuld met de soorten stenen die men gewoonlijk in dergelijke gebieden kan aantreffen.

‘Groene long’ voor de stad Frankfurt

In november 2012 is de eerste ginkgo geplant; het startschot voor de uitvoering van het landschappelijk ontwerp. De landschapsarchitecten hebben een park gecreëerd dat op natuurlijke wijze lijkt te zijn gegroeid, hoewel alles uiteraard zorgvuldig is gepland en doordacht. Dat geldt ook voor de noodzakelijke beveiligingselementen, die in de vorm van muren en hekken in het landschap zijn opgenomen en de begrenzing van het terrein vormen. Ze zijn in lagen in het park ingebed, zodat de groene ruimte, voor zover mogelijk, noch van buitenaf, noch van binnenuit wordt waargenomen als een besloten terrein. De buitenmuur is gemaakt van materialen die de samenstelling van de grond weergeeft, zodat het een voortzetting van het park lijkt. Het hek, dat deels de golving van het landschap volgt, is een palissade-achtige metalen structuur. De openingen tussen de afzonderlijke verticale elementen variëren binnen een vooraf gedefinieerde minimale en maximale breedte.

Samen met de andere parken in het omringende gebied, zoals de Grüngürtel (de groene gordel rondom Frankfurt), het Mainuferpark (een park langs de oevers van de Main), het nabijgelegen Hafenpark (een nieuw park rondom het thema 'sport en beweging') en het Ostpark (het park in de wijk Ostend), vormt het landschap rond het nieuwe gebouw van de ECB een groene long voor de stad Frankfurt.