European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

29. srpnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 273 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 521 097 831
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 226 569 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 294 529 828
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 698 −621
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 313 82
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 313 82
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 125 795 216
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 077 101
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 124 718 116
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −1
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 794 3 236
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 125 630 2 329
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 958 861 2 174
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 166 769 155
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 3
9 Ostala imovina 299 199 −9 883
Ukupno imovina 8 764 480 −3 807
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 600 872 −5 889
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 568 576 −36 548
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 855 461 −48 952
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 711 059 12 513
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 056 −109
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 60 534 9 589
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 844 168 654
  5.1 Opća država 641 923 −14 880
  5.2 Ostale obveze 202 245 15 534
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 442 153 30 020
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 487 213
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 725 −272
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 725 −272
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 322 710 −1 574
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 820 0
Ukupno obveze 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022