European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

29.7.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 273 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 521 097 831
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 226 569 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 294 529 828
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 698 −621
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 313 82
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 313 82
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 125 795 216
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 077 101
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 124 718 116
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −1
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 794 3 236
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 125 630 2 329
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 958 861 2 174
  7.2 Muut arvopaperit 166 769 155
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 3
9 Muut saamiset 299 199 −9 883
Vastaavaa yhteensä 8 764 480 −3 807
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 600 872 −5 889
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 568 576 −36 548
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 855 461 −48 952
  2.2 Talletusmahdollisuus 711 059 12 513
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 056 −109
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 60 534 9 589
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 844 168 654
  5.1 Julkisyhteisöt 641 923 −14 880
  5.2 Muut 202 245 15 534
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 442 153 30 020
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 487 213
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 725 −272
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 725 −272
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 322 710 −1 574
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 820 0
Vastattavaa yhteensä 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022