European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

29. juli 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.273 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 521.097 831
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 226.569 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 294.529 828
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.698 −621
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.313 82
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.313 82
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.125.795 216
  5.1 Primære markedsoperationer 1.077 101
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.124.718 116
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −1
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.794 3.236
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.125.630 2.329
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.958.861 2.174
  7.2 Andre værdipapirer 166.769 155
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 3
9 Andre aktiver 299.199 −9.883
Aktiver i alt 8.764.480 −3.807
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.600.872 −5.889
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.568.576 −36.548
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.855.461 −48.952
  2.2 Indlånsfacilitet 711.059 12.513
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.056 −109
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 60.534 9.589
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 844.168 654
  5.1 Offentlig forvaltning og service 641.923 −14.880
  5.2 Andre forpligtelser 202.245 15.534
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 442.153 30.020
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.487 213
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.725 −272
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.725 −272
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 322.710 −1.574
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.820 0
Passiver i alt 8.764.480 −3.807
Annexes
2 August 2022