European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

29. julij 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.273 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 521.097 831
  2.1 Terjatve do MDS 226.569 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 294.529 828
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.698 −621
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.313 82
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.313 82
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.125.795 216
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.077 101
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.124.718 116
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.794 3.236
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.125.630 2.329
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.958.861 2.174
  7.2 Drugi vrednostni papirji 166.769 155
8 Javni dolg v eurih 21.680 3
9 Druga sredstva 299.199 −9.883
Skupaj sredstva 8.764.480 −3.807
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.600.872 −5.889
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.568.576 −36.548
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.855.461 −48.952
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 711.059 12.513
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.056 −109
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 60.534 9.589
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 844.168 654
  5.1 Sektor država 641.923 −14.880
  5.2 Druge obveznosti 202.245 15.534
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 442.153 30.020
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.487 213
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.725 −272
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.725 −272
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 322.710 −1.574
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.820 0
Skupaj obveznosti 8.764.480 −3.807
Annexes
2 August 2022