European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

29 iulie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 273 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 521 097 831
  2.1 Creanțe asupra FMI 226 569 2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 294 529 828
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 698 −621
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 313 82
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 313 82
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 125 795 216
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 077 101
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 124 718 116
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −1
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 794 3 236
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 125 630 2 329
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 958 861 2 174
  7.2 Alte titluri de valoare 166 769 155
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 3
9 Alte active 299 199 −9 883
Total active 8 764 480 −3 807
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 600 872 −5 889
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 568 576 −36 548
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 855 461 −48 952
  2.2 Facilitatea de depozit 711 059 12 513
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 056 −109
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 60 534 9 589
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 844 168 654
  5.1 Administrație publică 641 923 −14 880
  5.2 Alte pasive 202 245 15 534
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 442 153 30 020
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 487 213
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 725 −272
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 725 −272
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 322 710 −1 574
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 820 0
Total pasive 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022