European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

29. července 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 273 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 521 097 831
  2.1 Pohledávky za MMF 226 569 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 294 529 828
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 698 −621
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 313 82
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 313 82
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 125 795 216
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 077 101
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 124 718 116
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −1
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 794 3 236
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 125 630 2 329
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 958 861 2 174
  7.2 Ostatní cenné papíry 166 769 155
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 3
9 Ostatní aktiva 299 199 −9 883
Aktiva celkem 8 764 480 −3 807
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 600 872 −5 889
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 568 576 −36 548
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 855 461 −48 952
  2.2 Vkladová facilita 711 059 12 513
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 056 −109
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 60 534 9 589
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 844 168 654
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 641 923 −14 880
  5.2 Ostatní závazky 202 245 15 534
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 442 153 30 020
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 487 213
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 725 −272
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 725 −272
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 322 710 −1 574
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 820 0
Pasiva celkem 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022