European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

29. juuli 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 273 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 521 097 831
  2.1 Nõuded IMFi vastu 226 569 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 294 529 828
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 698 −621
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 313 82
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 313 82
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 125 795 216
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 077 101
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 124 718 116
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −1
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 794 3 236
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 125 630 2 329
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 958 861 2 174
  7.2 Muud väärtpaberid 166 769 155
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 3
9 Muud varad 299 199 −9 883
Varad kokku 8 764 480 −3 807
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 600 872 −5 889
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 568 576 −36 548
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 855 461 −48 952
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 711 059 12 513
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 056 −109
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 60 534 9 589
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 844 168 654
  5.1 Valitsussektor 641 923 −14 880
  5.2 Muud kohustused 202 245 15 534
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 442 153 30 020
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 487 213
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 725 −272
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 725 −272
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 322 710 −1 574
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 820 0
Kohustused kokku 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022