European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 07 29
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 273 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 521 097 831
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 226 569 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 294 529 828
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 698 −621
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 313 82
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 313 82
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 125 795 216
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 077 101
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 124 718 116
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −1
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 794 3 236
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 125 630 2 329
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 958 861 2 174
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 166 769 155
8 Valdžios skola eurais 21 680 3
9 Kitas turtas 299 199 −9 883
Visas turtas 8 764 480 −3 807
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 600 872 −5 889
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 568 576 −36 548
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 855 461 −48 952
  2.2 Indėlių galimybė 711 059 12 513
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 056 −109
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 534 9 589
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 844 168 654
  5.1 Valdžiai 641 923 −14 880
  5.2 Kiti įsipareigojimai 202 245 15 534
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 442 153 30 020
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 487 213
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 725 −272
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 725 −272
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 322 710 −1 574
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 820 0
Visi įsipareigojimai 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022