European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

29. júla 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 273 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 521 097 831
  2.1 Pohľadávky voči MMF 226 569 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 294 529 828
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 698 −621
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 313 82
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 313 82
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 125 795 216
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 077 101
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 124 718 116
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −1
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 794 3 236
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 125 630 2 329
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 958 861 2 174
  7.2 Ostatné cenné papiere 166 769 155
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 3
9 Ostatné aktíva 299 199 −9 883
Aktíva spolu 8 764 480 −3 807
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 600 872 −5 889
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 568 576 −36 548
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 855 461 −48 952
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 711 059 12 513
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 056 −109
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 534 9 589
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 844 168 654
  5.1 Verejná správa 641 923 −14 880
  5.2 Ostatné záväzky 202 245 15 534
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 442 153 30 020
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 487 213
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 725 −272
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 725 −272
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 322 710 −1 574
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 820 0
Pasíva spolu 8 764 480 −3 807
Annexes
2 August 2022