European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. lipnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 332 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 502 590 −1 227
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 220 198 −13
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 282 391 −1 214
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 563 1 594
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 095 896
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 095 896
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 199 535 19
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 688 19
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 198 847 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 223 −4 205
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 130 683 5 562
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 963 708 4 523
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 166 976 1 039
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 106 0
9 Ostala imovina 305 859 5 403
Ukupno imovina 8 835 987 8 042
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 600 212 585
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 642 935 −32 594
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 986 688 −152 311
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 654 205 119 931
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 041 −213
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 51 049 2 098
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 895 684 48 385
  5.1 Opća država 714 970 28 774
  5.2 Ostale obveze 180 714 19 612
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 410 641 −11 676
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 850 −275
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 943 720
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 943 720
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 211 0
10 Ostale obveze 323 708 797
11 Računi revalorizacije 598 893 0
12 Kapital i pričuve 114 861 0
Ukupno obveze 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022