European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. června 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 332 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 502 590 −1 227
  2.1 Pohledávky za MMF 220 198 −13
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 282 391 −1 214
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 563 1 594
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 095 896
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 095 896
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 199 535 19
  5.1 Hlavní refinanční operace 688 19
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 198 847 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 223 −4 205
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 130 683 5 562
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 963 708 4 523
  7.2 Ostatní cenné papíry 166 976 1 039
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 106 0
9 Ostatní aktiva 305 859 5 403
Aktiva celkem 8 835 987 8 042
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 600 212 585
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 642 935 −32 594
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 986 688 −152 311
  2.2 Vkladová facilita 654 205 119 931
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 041 −213
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 51 049 2 098
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 895 684 48 385
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 714 970 28 774
  5.2 Ostatní závazky 180 714 19 612
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 410 641 −11 676
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 850 −275
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 943 720
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 943 720
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 211 0
10 Ostatní závazky 323 708 797
11 Účty přecenění 598 893 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 861 0
Pasiva celkem 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022