European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 iunie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 332 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 502 590 −1 227
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 198 −13
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 282 391 −1 214
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 563 1 594
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 095 896
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 095 896
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 535 19
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 688 19
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 847 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 223 −4 205
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 130 683 5 562
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 963 708 4 523
  7.2 Alte titluri de valoare 166 976 1 039
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 305 859 5 403
Total active 8 835 987 8 042
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 600 212 585
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 642 935 −32 594
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 986 688 −152 311
  2.2 Facilitatea de depozit 654 205 119 931
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 041 −213
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 51 049 2 098
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 895 684 48 385
  5.1 Administrație publică 714 970 28 774
  5.2 Alte pasive 180 714 19 612
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 410 641 −11 676
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 850 −275
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 943 720
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 943 720
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 323 708 797
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 114 861 0
Total pasive 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022