European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.6.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 332 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 502 590 −1 227
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 220 198 −13
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 282 391 −1 214
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 563 1 594
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 095 896
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 095 896
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 199 535 19
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 688 19
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 198 847 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 223 −4 205
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 130 683 5 562
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 963 708 4 523
  7.2 Muut arvopaperit 166 976 1 039
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 106 0
9 Muut saamiset 305 859 5 403
Vastaavaa yhteensä 8 835 987 8 042
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 600 212 585
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 642 935 −32 594
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 986 688 −152 311
  2.2 Talletusmahdollisuus 654 205 119 931
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 041 −213
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 51 049 2 098
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 895 684 48 385
  5.1 Julkisyhteisöt 714 970 28 774
  5.2 Muut 180 714 19 612
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 410 641 −11 676
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 850 −275
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 943 720
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 943 720
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 211 0
10 Muut velat 323 708 797
11 Arvonmuutostilit 598 893 0
12 Pääoma ja rahastot 114 861 0
Vastattavaa yhteensä 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022