European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. juuni 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 332 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 502 590 −1 227
  2.1 Nõuded IMFi vastu 220 198 −13
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 282 391 −1 214
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 563 1 594
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 095 896
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 095 896
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 199 535 19
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 688 19
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 198 847 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 223 −4 205
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 130 683 5 562
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 963 708 4 523
  7.2 Muud väärtpaberid 166 976 1 039
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 106 0
9 Muud varad 305 859 5 403
Varad kokku 8 835 987 8 042
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 600 212 585
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 642 935 −32 594
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 986 688 −152 311
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 654 205 119 931
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 041 −213
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 51 049 2 098
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 895 684 48 385
  5.1 Valitsussektor 714 970 28 774
  5.2 Muud kohustused 180 714 19 612
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 410 641 −11 676
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 850 −275
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 943 720
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 943 720
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 211 0
10 Muud kohustused 323 708 797
11 Ümberhindluskontod 598 893 0
12 Kapital ja reservid 114 861 0
Kohustused kokku 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022