European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 06 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 332 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 502 590 −1 227
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 220 198 −13
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 282 391 −1 214
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 563 1 594
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 095 896
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 095 896
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 199 535 19
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 688 19
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 198 847 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 223 −4 205
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 130 683 5 562
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 963 708 4 523
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 166 976 1 039
8 Valdžios skola eurais 22 106 0
9 Kitas turtas 305 859 5 403
Visas turtas 8 835 987 8 042
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 600 212 585
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 642 935 −32 594
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 986 688 −152 311
  2.2 Indėlių galimybė 654 205 119 931
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 041 −213
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 51 049 2 098
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 895 684 48 385
  5.1 Valdžiai 714 970 28 774
  5.2 Kiti įsipareigojimai 180 714 19 612
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 410 641 −11 676
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 850 −275
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 943 720
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 943 720
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 211 0
10 Kiti įsipareigojimai 323 708 797
11 Perkainojimo sąskaitos 598 893 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 861 0
Visi įsipareigojimai 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022