European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. junij 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.332 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 502.590 −1.227
  2.1 Terjatve do MDS 220.198 −13
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 282.391 −1.214
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.563 1.594
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.095 896
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.095 896
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.199.535 19
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 688 19
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.198.847 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.223 −4.205
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.130.683 5.562
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.963.708 4.523
  7.2 Drugi vrednostni papirji 166.976 1.039
8 Javni dolg v eurih 22.106 0
9 Druga sredstva 305.859 5.403
Skupaj sredstva 8.835.987 8.042
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.600.212 585
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.642.935 −32.594
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.986.688 −152.311
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 654.205 119.931
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.041 −213
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 51.049 2.098
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 895.684 48.385
  5.1 Sektor država 714.970 28.774
  5.2 Druge obveznosti 180.714 19.612
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 410.641 −11.676
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.850 −275
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.943 720
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.943 720
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.211 0
10 Druge obveznosti 323.708 797
11 Računi prevrednotenja 598.893 0
12 Kapital in rezerve 114.861 0
Skupaj obveznosti 8.835.987 8.042
Annexes
28 June 2022