European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. juni 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.332 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 502.590 −1.227
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 220.198 −13
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 282.391 −1.214
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.563 1.594
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.095 896
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.095 896
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.199.535 19
  5.1 Primære markedsoperationer 688 19
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.198.847 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.223 −4.205
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.130.683 5.562
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.963.708 4.523
  7.2 Andre værdipapirer 166.976 1.039
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.106 0
9 Andre aktiver 305.859 5.403
Aktiver i alt 8.835.987 8.042
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.600.212 585
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.642.935 −32.594
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.986.688 −152.311
  2.2 Indlånsfacilitet 654.205 119.931
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.041 −213
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 51.049 2.098
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 895.684 48.385
  5.1 Offentlig forvaltning og service 714.970 28.774
  5.2 Andre forpligtelser 180.714 19.612
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 410.641 −11.676
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.850 −275
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.943 720
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.943 720
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.211 0
10 Andre forpligtelser 323.708 797
11 Revalueringskonti 598.893 0
12 Kapital og reserver 114.861 0
Passiver i alt 8.835.987 8.042
Annexes
28 June 2022