European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

14. siječnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 559 373 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 496 216 −942
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 218 903 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 313 −942
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 636 541
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 518 551
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 518 551
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 201 875 −51
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 379 −51
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 201 496 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 736 992
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 921 485 25 408
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 748 670 25 547
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 172 814 −139
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 168 0
9 Ostala imovina 323 983 −5 788
Ukupno imovina 8 593 991 20 711
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 538 817 −2 782
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 599 773 58 283
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 891 532 −2 514
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 705 449 60 953
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 792 −155
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 46 883 −2 501
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 720 208 51 889
  5.1 Opća država 573 994 63 879
  5.2 Ostale obveze 146 214 −11 990
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 504 370 −82 396
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 097 −288
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 933 483
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 933 483
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 834 0
10 Ostale obveze 322 669 −1 977
11 Računi revalorizacije 554 779 0
12 Kapital i pričuve 109 628 0
Ukupno obveze 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022