European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 01 14
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 373 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 496 216 −942
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 218 903 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 277 313 −942
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 636 541
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 518 551
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 518 551
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 201 875 −51
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 379 −51
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 201 496 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 736 992
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 921 485 25 408
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 748 670 25 547
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 172 814 −139
8 Valdžios skola eurais 22 168 0
9 Kitas turtas 323 983 −5 788
Visas turtas 8 593 991 20 711
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 538 817 −2 782
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 599 773 58 283
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 891 532 −2 514
  2.2 Indėlių galimybė 705 449 60 953
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 792 −155
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 883 −2 501
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 720 208 51 889
  5.1 Valdžiai 573 994 63 879
  5.2 Kiti įsipareigojimai 146 214 −11 990
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 504 370 −82 396
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 097 −288
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 933 483
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 933 483
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 834 0
10 Kiti įsipareigojimai 322 669 −1 977
11 Perkainojimo sąskaitos 554 779 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 628 0
Visi įsipareigojimai 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022