European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

14. januar 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.373 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 496.216 −942
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 218.903 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.313 −942
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.636 541
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.518 551
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.518 551
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.201.875 −51
  5.1 Primære markedsoperationer 379 −51
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.201.496 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.736 992
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.921.485 25.408
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.748.670 25.547
  7.2 Andre værdipapirer 172.814 −139
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.168 0
9 Andre aktiver 323.983 −5.788
Aktiver i alt 8.593.991 20.711
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.538.817 −2.782
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.599.773 58.283
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.891.532 −2.514
  2.2 Indlånsfacilitet 705.449 60.953
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.792 −155
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 46.883 −2.501
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 720.208 51.889
  5.1 Offentlig forvaltning og service 573.994 63.879
  5.2 Andre forpligtelser 146.214 −11.990
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 504.370 −82.396
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.097 −288
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.933 483
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.933 483
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.834 0
10 Andre forpligtelser 322.669 −1.977
11 Revalueringskonti 554.779 0
12 Kapital og reserver 109.628 0
Passiver i alt 8.593.991 20.711
Annexes
18 January 2022