European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

14. ledna 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 373 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 496 216 −942
  2.1 Pohledávky za MMF 218 903 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 277 313 −942
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 636 541
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 518 551
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 518 551
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 201 875 −51
  5.1 Hlavní refinanční operace 379 −51
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 201 496 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 736 992
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 921 485 25 408
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 748 670 25 547
  7.2 Ostatní cenné papíry 172 814 −139
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 168 0
9 Ostatní aktiva 323 983 −5 788
Aktiva celkem 8 593 991 20 711
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 538 817 −2 782
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 599 773 58 283
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 891 532 −2 514
  2.2 Vkladová facilita 705 449 60 953
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 792 −155
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 46 883 −2 501
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 720 208 51 889
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 573 994 63 879
  5.2 Ostatní závazky 146 214 −11 990
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 504 370 −82 396
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 097 −288
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 933 483
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 933 483
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 834 0
10 Ostatní závazky 322 669 −1 977
11 Účty přecenění 554 779 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 628 0
Pasiva celkem 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022