European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

14.1.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 559 373 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 496 216 −942
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 218 903 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 277 313 −942
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 636 541
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 518 551
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 518 551
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 201 875 −51
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 379 −51
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 201 496 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 736 992
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 921 485 25 408
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 748 670 25 547
  7.2 Muut arvopaperit 172 814 −139
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 168 0
9 Muut saamiset 323 983 −5 788
Vastaavaa yhteensä 8 593 991 20 711
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 538 817 −2 782
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 599 773 58 283
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 891 532 −2 514
  2.2 Talletusmahdollisuus 705 449 60 953
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 792 −155
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 46 883 −2 501
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 720 208 51 889
  5.1 Julkisyhteisöt 573 994 63 879
  5.2 Muut 146 214 −11 990
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 504 370 −82 396
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 097 −288
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 933 483
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 933 483
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 834 0
10 Muut velat 322 669 −1 977
11 Arvonmuutostilit 554 779 0
12 Pääoma ja rahastot 109 628 0
Vastattavaa yhteensä 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022