European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

14 ianuarie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 373 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 496 216 −942
  2.1 Creanțe asupra FMI 218 903 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 277 313 −942
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 636 541
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 518 551
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 518 551
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 201 875 −51
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 379 −51
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 201 496 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 736 992
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 921 485 25 408
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 748 670 25 547
  7.2 Alte titluri de valoare 172 814 −139
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 168 0
9 Alte active 323 983 −5 788
Total active 8 593 991 20 711
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 538 817 −2 782
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 599 773 58 283
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 891 532 −2 514
  2.2 Facilitatea de depozit 705 449 60 953
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 792 −155
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 46 883 −2 501
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 720 208 51 889
  5.1 Administrație publică 573 994 63 879
  5.2 Alte pasive 146 214 −11 990
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 504 370 −82 396
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 097 −288
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 933 483
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 933 483
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 834 0
10 Alte pasive 322 669 −1 977
11 Conturi de reevaluare 554 779 0
12 Capital și rezerve 109 628 0
Total pasive 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022