European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

14. jaanuar 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 559 373 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 496 216 −942
  2.1 Nõuded IMFi vastu 218 903 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 313 −942
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 636 541
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 518 551
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 518 551
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 201 875 −51
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 379 −51
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 201 496 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 736 992
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 921 485 25 408
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 748 670 25 547
  7.2 Muud väärtpaberid 172 814 −139
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 168 0
9 Muud varad 323 983 −5 788
Varad kokku 8 593 991 20 711
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 538 817 −2 782
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 599 773 58 283
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 891 532 −2 514
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 705 449 60 953
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 792 −155
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 46 883 −2 501
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 720 208 51 889
  5.1 Valitsussektor 573 994 63 879
  5.2 Muud kohustused 146 214 −11 990
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 504 370 −82 396
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 097 −288
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 933 483
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 933 483
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 834 0
10 Muud kohustused 322 669 −1 977
11 Ümberhindluskontod 554 779 0
12 Kapital ja reservid 109 628 0
Kohustused kokku 8 593 991 20 711
Annexes
18 January 2022