European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

20. kolovoza 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 692 −4
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 355 705 174
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 87 334 −6
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 371 179
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 181 −360
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 641 49
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 641 49
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 214 261 17
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 197 17
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 214 064 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 098 −1 125
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 571 246 21 504
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 384 639 20 714
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 607 791
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 307 810 −3 494
Ukupno imovina 8 052 776 16 762
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 499 866 −872
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 471 755 −16 529
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 665 027 −9 623
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 804 713 −6 701
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 015 −205
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 24 266 533
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 803 811 52 504
  5.1 Opća država 681 129 45 845
  5.2 Ostale obveze 122 682 6 659
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 270 362 −15 766
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 400 −414
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 814 189
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 814 189
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 795 0
10 Ostale obveze 307 687 −2 884
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 431 0
Ukupno obveze 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021